Nærings- og fiskeridepartementet

Røe Isaksen legg fram ny eigarskapsmelding

Del

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen legg fram regjeringa si nye eigarskapsmelding fredag 22. november.

Førre eigarskapsmelding kom i 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet har det overordna ansvaret for regjeringas eigarskapspolitikk. Stortingsmeldinga «Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping» inneheld mellom anna ein gjennomgang av selskapa med statleg eigarandel.

- Selskapa står for store verdiar. Difor må eigarskapet framleis forvaltas på ein profesjonell og ansvarleg måte, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Staten eig i 73 selskap og eig om lag ein tredjedel av verdiane på Oslo Børs. I dei 24 selskapa kor staten som eigar har mål om høgast mulig avkastning over tid var verdien av statens eigarandelar 833 milliardar kroner ved utgangen av 2018. I tillegg har staten eigarinteresser i nærmare 50 selskap av ulike sektorpolitiske formål.

Mange av selskapa betalar store utbytter til staten, som er med på å finansiere velferdssamfunnet. 

Påmelding: media@nfd.dep.no. Oppmøte 10 minutt før presentasjonen. Hugs ID med foto.

Kvar: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8

Når: Fredag 22. november klokka 12.00-13.00

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom