Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Rødt farenivå Veslemannen – status kl 09 1. juli 2019

Del

Det har kommet noe nedbør de siste timene. Hastigheten har økt noe som følge av dette, men er noe lavere enn søndag ettermiddag-kveld. Radaren har registrert flere steinsprang fra Veslemannen.

-    Bevegelsene er nå omtrent 20-60 mm/døgn i øvre del og 5-10 mm/døgn i nedre del av fjellpartiet. Det er meldt en del nedbør i løpet av dagen, og om værmeldinga stemmer forventes det økte hastigheter i fjellpartiet, sier geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE.

Ved rødt farenivå blir det publisert to daglige rapporter, en ca. kl. 09:00, og en ca. kl. 18:00, på: www.varsom.no/fjellskredovervaking/varsel/veslemannen/

På bakgrunn av erfaringene de siste årene ønsker NVE å gjøre noe endring i rutinene. Ved overgang til oransje eller rødt farenivå vil det som før legges ut varslingsrapport og daglige situasjonsrapporter. 

Fagfolkene vil normalt ikke være tilgjengelig for spørsmål og kommentarer før rapporten kl 09 er publisert. Kontaktpunkt for pressen blir oppgitt på dagsrapportene.

I år vil NVE i utgangspunktet ikke være tilstede i Rauma ved oransje og rødt farenivå, noe som medfører at det ikke vil bli holdt daglige pressebriefer.

Dersom Rauma kommune eller de evakuerte i enkelte situasjoner har behov for dialog og direkte møter med NVEs fagfolk vil, NVE prioritere tilstedeværelse i Rauma. 

Les mer om Mannen og Veslemannen på: www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke SMS)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom