DNV

Risiko-forståelse og håndtering i havbruksnæringen må bli bedre

Del

Mens produksjon av sjømat fra havbruk vokser, kan næringens lønnsomhet likevel bli svekket. Fiskehelse, rømming og miljøpåvirkning er de viktigste utfordringene næringen må takle for å unngå svekket omdømme, og i stedet for økt lønnsomhet kan oppleve at lønnsomheten går ned.

Foto: DNV
Foto: DNV

For å kunne møte de nevnte utfordringene må grunnleggende risikoforståelse og risikohåndtering bli bedre. Ved å analysere årsakene til eksempelvis de mange rømmingene er konklusjonen klar:

Den samlende risikoforståelsen i næringen er mangelfull.

Det samme bildet avtegnes også når fiskehelse og miljøpåvirkning i tillegg til rømming granskes.

«Vi ønsker ikke å tegne et negativt bilde av en svært offensiv og fremoverlent havbruksnæring,» sier Lisa de Jager som er sjømatansvarlig i DNV. «Næringen har vokst kraftig. De har bygd videre på erfaringer. De har tatt viktige grep for å skape forbedringer. Men kunnskapsbasert læring må veie minst like tungt som erfaringsbasert læring. Og som en fellesnevner; den helhetlige tilnærmingen til risikostyring må og vil bli bedre.»

DNV presenterte nylig «Marine Aquaculture Forecast 2050». Den viser at produksjon av sjømat fra havbruk vil vokse kraftig de neste ti-årene og vil i 2050, for verden som helhet være dobbelt så stor som det den er i dag. Mengden oppdrett av fisk og skalldyr i saltvann vil da nærme seg mengden villfanget fisk og skalldyr. Ny havbrukssteknologi vil bli konkurranse-dyktig og ta større andel av den globale mat produksjonen.

Dette skaper i utgangspunktet muligheter for norsk industri.

Men samtidig øker kompleksiteten. Erfaringsoverføringer, som i stor grad har vært den viktigste faktoren ved utvikling og nyskapning, er ikke tilstrekkelig lenger. Risikobildet viser en klar trend som ventes å forsterke seg i tiden framover. Nye tekniske løsninger og metoder som tas i bruk innebærer en usikkerhet som ikke kan håndteres ut fra erfaring alene.

«Økt kompleksitet medfører økte utfordringer og nye krav for oppdretterne. Det blir vanskeligere å ha oversikt og kontroll over hvordan enkelte risikoforhold bidrar i det totale risikobildet. Digitalisering og ny teknologi introduserer nye elementer som påvirker risiko. Også interaksjonen mellom menneske og system blir mer kompleks,» forklarer Inger Elise Bjørkedal. Hun har ledet arbeidet hvor DNVs forskningsavdeling med innspill fra næringsaktører og myndigheter har utviklet en egen veileder for risikohåndtering gjennom bruk av barrierestyring.

Hun legger til: «Målsettingen med arbeidet har vært at oppdretterne selv skal etablere og opprettholde barrierer slik at virksomheten til enhver tid håndterer risikoen næringen står ovenfor.»

Den nye veilederen skal bidra til økt bevisstgjøring og kunnskap om hva som påvirker risiko og hvordan de ulike risikoelementene påvirker hverandre i et samlet og til dels komplekst risikobilde. Med dette som bakgrunn er målet å sikre at riktige og tilstrekkelige barrierer blir inkludert – først ved utforming av anlegg og senere under drift av de samme anleggene.

Lerøy Seafood, som en av landets aller største aktører innen oppdrett og produksjon av sjømat har blant flere tatt del i dette arbeidet. Anne Hilde Midttveit, leder kvalitet, miljø og samfunnsansvar i Lerøy Seafood er klar i sin tale:

«Risikostyring er et veldig viktig område for oss i Lerøy og da DNV sa de ville etablere et prosjekt med fokus på barrierestyring i havbruk var dette noe vi synes var både spennende og viktig. Fokus på barrierestyring skaper økt bevissthet og fokus i organisasjonen.»

Tilleggsinformasjon:

Fakta om DNV
DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. 

Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Med unik teknisk ekspertise og uavhengighet bistår DNV sine kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft, og med å takle de globale omstillinger de møter. 

5 % av DNVs omsetning anvendes til forskning og utvikling. Med en årlig omsetning på om lag 20 milliarder utgjør dette om lag 1 milliard hvert år.
dnv.com

Kontaktperson:
Cecilie Løne, Kommunikasjonsansvarlig
Cecilie.Lone@dnv.com
Tlf. 90 58 17 04

Nøkkelord

Bilder

Om DNV

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnv.no

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

DNV med melding til COP26: Paris-målene er oppnåelige, men forutsetter massiv forflytning av kapital30.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Finanssektoren vil spille en nøkkelrolle i energiomstillingen og sektoren står foran en rekke utfordringer vedrørende prising av risiko for langsiktige prosjekter. Nødvendig finansiering av energiomstillingen forutsetter politiske tiltak og forutsigbarhet. 30. september 2021: Dersom målene i Parisavtalen skal nås kreves det en rask holdningsendring og en massiv forflytning av kapitalen, uttaler DNV i spesialrapporten Financing the Energy Transition. Skal verden nå 1,5-gradersmålet, må utslippene nær halveres innen 2030. DNV anslår at utslippene kun kommer til å reduseres med 9 prosent, og at verden vil ha brukt opp karbonbudsjettet til 1,5-gradersmålet allerede innen 2029. En rettferdig og rask energiomstilling trenger betydelig økt involvering fra investorer, banker og myndigheter. For investorer kan det være krevende å prise inn risiko i energiprosjekter som varer i flere tiår. Mange av disse gjelder ny teknologi som er essensielle for en hurtig energiomstilling. Bildet kompliseres y

Klimaendringene gjør at FN ser rødt. DNV ser også muligheter for Norge.30.8.2021 08:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Klima har blitt et hett tema i valgkampen, ikke minst som følge av IPCCs siste klimarapport, karakterisert som «Code Red for humanity» av FNs generalsekretør Antonio Guterres. I vår «Energy Transition Outlook» deler vi våre beregninger for hvordan energiomstillingen vil utvikle seg de neste 30 årene. Prognosen er basert på uavhengig forskning, ledet at et dedikert forskningsteam i DNV Norge, med viktige bidrag fra våre globale eksperter samt fagpersoner fra mange norske og internasjonale virksomheter.

Klimaendringene gjør at FN ser rødt. DNV ser også muligheter for Norge27.8.2021 10:28:38 CEST | Presseinvitasjon

Klima har blitt et hett tema i valgkampen, ikke minst som følge av IPCCs siste klimarapport, karakterisert som «Code Red for humanity» av FNs generalsekretør Antonio Guterres. I vår «Energy Transition Outlook» deler vi våre beregninger for hvordan energiomstillingen vil utvikle seg de neste 30 årene. Prognosen er basert på uavhengig forskning, ledet av et dedikert forskningsteam i DNV Norge, med viktige bidrag fra våre globale eksperter samt fagpersoner fra mange norske og internasjonale virksomheter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom