NGI

Risiko- og sårbarhetsvurdering i tidlig planfase

Del

Planfasen for store veiprosjekter inkluderer grundige analyser og undersøkelser av risiko- og sårbarhet for naturfarer. På oppdrag fra Nye Veier AS har NGI har utarbeidet en GIS-basert metodikk for slike analyser og vurderinger.

I tidlig planfase har slike vurderinger ofte vært begrenset til analyser av kart og eksisterende data. På oppdrag fra Nye Veier AS har NGI utarbeidet en GIS-basert metodikk, som kan optimalisere eksisterende data for å avdekke naturfarer langs en planlagt trasé.

Metodikken analyserer naturfarer som kvikkleire, snøskred, steinskred, jord- og flomskred og flom. GIS-verktøyet danner grunnlaget for videre vurderinger i felt, samt for kobling med konsekvensanalyser for å gi samlet risiko langs traséene. Prosjektet har dessuten vurdert hvordan risikoen knyttet til disse farene vil kunne forandre seg grunnet klimaendringer frem mot år 2100.

Eksempel på kartangivelse av aktuelt område for undersøkelser av sårbarhet og risiko

For mer informasjon om den GIS-basert metodikken for vurdering av risiko- og sårbarhet for naturfarer, se prosjektbeskrivelsen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Eksempel på kartangivelse av aktuelt område for undersøkelser av sårbarhet og risiko
Eksempel på kartangivelse av aktuelt område for undersøkelser av sårbarhet og risiko
Last ned bilde

Lenker

Om NGI

NGI
NGI
Sognsvn. 72
0855 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

NGI - På sikker grunn
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom