Rimfrost AS

RIMFROST VANT MOT AKER I HØYESTERETT

Del

Høyesteretts ankeutvalg avviste i dag anken fra Aker Biomarine i saken mot krillselskapet Rimfrost. Dermed er det endelig fastslått at patenter for produksjon av krillprodukter tilhører Rimfrost.

Stig Remøy, Rimfrost
Stig Remøy, Rimfrost

– I dag er jeg glad. Det har vært en lang og krevende prosess, men Høyesterett har nå sagt siste ord i saken. Dermed er det slått fast en gang for alle det vi har hevdet hele tiden, nemlig at Rimfrost eier patentene og at vi også i denne saken har opptrådt ordentlig og ryddig, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost.

Avgjørelsen i Høyesterett er den fjortende på rad i norsk og amerikansk rett der enten Aker har trukket saken eller utfallet har gått i Rimfrosts favør. Remøy legger ikke skjul på opplevelsen av at Aker Biomarine har brukt svakt funderte rettsprosesser til å prøve å stoppe en tøff konkurrent.

Tingretten mente, og lagmannsretten ga sin tilslutning til, at «noen av påstandene til Aker syntes å mangle grunnlag både i faktum og i rettskilder». Slike påstandsgrunnlag er vanskelig å imøtegå og vil føre til mye arbeid for Rimfrost i saken, slo tingretten fast. Dette ble ytterligere understreket i lagmannsrettens dom, hvor det ble slått fast at «Aker BioMarine hadde ingen god grunn til å prøve saken gjennom anke, og ikke noe punkt eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos lagmannsretten om resultatet.»

– Aker har brukt rettsvesenet for å prøve å stoppe sin ene store og brysomme konkurrent. I selve rettsprosessene har Aker fremmet påstander som retten ikke har vært enige i, og utenfor rettssalen har Aker fremsatt uriktige og skadelige påstander om Rimfrost. Det har blitt spredd usikkerhet i markedet og blant Rimfrost sine samarbeidspartnere. Men vi har vært trygge på at sannheten ville vinne i det lange løpet, og det har vi nå fått bekreftet, sier Remøy.

Som eksempel på feilinformasjon trekker han frem Akers usanne påstander i en pressemelding etter dommen i lagmannsretten, om at retten la til grunn at Rimfrost hadde feilinformert långivere.

– Dette er en alvorlig og uriktig påstand fra Aker, og ikke i noen av dommene står det som Aker påstår. For meg er det et typisk eksempel på hvordan vi har opplevd Akers fremferd, sier Remøy.

Tidligere har han anslått at de juridiske utgiftene knyttet til rettsprosesser med Aker har kostet selskapet mer enn 120 millioner kroner.

– Rimfrost skulle gjerne vært foruten de mange rettsrundene vi har vært nødt å utkjempe. Samtidig viser utfallet av alle sakene som har vært, både i Norge og i USA, at det har vært riktig ikke å gi etter for Akers strategi, sier Remøy.

Nylig meldte Rimfrost om et svært godt resultat for 2019, med et driftsresultat på 90 millioner av en omsetning på 304 millioner. Sist høst inngikk Rimfrost også kontrakt med Westcon om å bygge verdens mest moderne og miljøvennlige krillfartøy til mer enn en milliard kroner.

– Vi er stolte over at vi, samtidig som vi har håndtert rettslige strider i Norge og USA, har klart å utvikle teknologi som vil sette en helt ny standard for krillfiske i Antarktis, sier Remøy. 

Kontakter

Stig Remøy, stig.remoy@olympic.no, mobil 916 19 124

Bilder

Stig Remøy, Rimfrost
Stig Remøy, Rimfrost
Last ned bilde

Om Rimfrost AS

Rimfrost AS
Rimfrost ASRimfrost er en ledende aktør innen produksjon av innovative og helsefremmende krillprodukter til humant konsum, oppdrett og dyr.

Rimfrost har to konsesjoner for krillfiske i Antarktis og har utviklet nye metoder for fangst og foredling av krill som gjør at selskapet er verdensledende innen miljø og bærekraft.

I fjor høst inngikk Rimfrost kontrakt med verftsgruppen Westcon om bygging av verdens mest moderne og miljøvennlige krilltråler. Totalprisen er på over en milliard kroner, og den maritime klyngen på Sunnmøre og andre norske virksomheter vil få oppdrag for nærmere en halv milliard kroner som følge av byggingen. Tråleren vil være klar til krillfangst i Antarktis i 2022.

Selskapet har kontor i Ålesund, Fosnavåg, New Zealand og USA. 

Følg saker fra Rimfrost AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rimfrost AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Rimfrost AS