Riksantikvaren

Riksantikvaren lanserer nytt Kulturminnesøk

Del

Kulturminnesøk inneheld over 220 000 registreringar av kulturmiljø, kulturminne og landskap. No skal databasen lanserast i ny drakt, med betre funksjonalitet og enklare tilgang for publikum.

Skjermdump, Kulturminnesøk
Skjermdump, Kulturminnesøk

Riksantikvaren sin database inneheld tusenvis av kulturminne, alt frå arkeologiske kulturminne til vedtaksfreda bygg. På Kulturminnesøk kan du søkje etter kulturminne der du bur eller i andre fylker, søkje etter enkeltemne eller utforske direkte i kart. Løysinga baserer seg på data frå Riksantikvaren sin database Askeladden, samt bidrag frå privatpersonar, historielag, frivillige foreiningar og lag, samt andre interesserte.

Kulturminnesøk er heile Noreg sin database for kulturminne, kulturmiljø og landskap. Her kan du enkelt finne fram til kulturminne der du bur eller reiser, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Det kjem dagleg nye kulturminne inn når fylkeskommunar, museum, kommunar, Sametinget og Riksantikvaren registrerer og oppdaterer innhaldet i Askeladden. Kulturminnesøk er ein open nettside. Det er laga slik at alle som ønskjer å vise fram eit kulturminne kan lage seg ein brukar og registrere dette. Kulturminnesøk skal være lett å bruke for folk flest.

Det er mange der ute som har fantastiske historier knytt til kulturminne og kulturmiljø i sitt nærområde. Vi håpar difor at så mange som mogleg tek i bruk løysinga og registrerer sine historier i Kulturminnesøk, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Nye funksjonar

Med ny-lanseringa får nettstaden ny utsjånad. I tillegg kjem ny funksjonalitet, både i grensesnitt, søkemoglegheiter og kartfunksjonalitet. Alt av innhald vil også overførast til den nye løysninga. Kulturminnesøk er ei teneste frå Riksantikvaren, og driftast av ein redaksjon. Det meste av informasjonen om kulturminnene i Kulturminnesøk kjem frå kulturminnebasen Askeladden som også driftast av Riksantikvaren. Dei øvrige kulturminna kjem inn som bidrag frå engasjerte, frivillige brukarar.

Kulturminnesøk er i stor grad basert på frivillig innsats. Dei som ønskjer å ta i bruk tenesta kan enkelt opprette ein brukar og raskt byrje å registrere kulturminne.

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Skjermdump, Kulturminnesøk
Skjermdump, Kulturminnesøk
Last ned bilde
Sundtbygget i Bergen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Sundtbygget i Bergen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Vestnorsk fjordlandskap, Geirangerfjorden. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Vestnorsk fjordlandskap, Geirangerfjorden. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Last ned bilde
Birkelunden kulturmiljø. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Birkelunden kulturmiljø. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom