Juristforbundet

Rettssikkerhetsprisen går til to ildsjeler for innsattes rettigheter

Del

Rettssikkerhetsprisen 2021 tildeles advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist. De får prisen for deres utrettelige og årelange innsats for å ivareta rettssikkerheten til og bedre soningsforholdene for de innsatte i norske fengsler.

Rettssikkerhetsprisen 2021 tildeles advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen
Rettssikkerhetsprisen 2021 tildeles advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Blant tidligere vinnere er Tor-Aksel Busch, Tore Sandberg og Ada Sofie Austegard. Årets pris deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober.

For dem som får lite omtanke fra samfunnet
Juryen skriver i sin begrunnelse for pristildelingen:

«Et fengsel er en lukket verden. De som lever der, er fullstendig prisgitt det rådende soningsregimet. Under pandemien har strenge smitteverntiltak ytterligere forverret situasjonen gjennom økt isolasjon, redusert sosial kontakt og færre aktiviteter.

De som sitter inne, er ingen ressurssterk pressgruppe. De har sjelden mulighet til å ytre seg på en måte som får makten til å lytte. De færreste går i demonstrasjonstog for anstendige soningsforhold. Dette er heller ikke et tema som snur velgergrupper eller får oppmerksomhet ved valg.

Derfor er de innsatte avhengige av enkeltpersoner som taler deres sak. Årets prisvinnere har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler.

Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet.»

Oppmerksomhet på rettighetsmangler
Juryen har lagt vekt på at prisvinnerne fra hver sin posisjon har jobbet aktivt for rettssikkerheten til særlig sårbare grupper som selv er frarøvet muligheten til å tale sin sak. De har også skaffet oppmerksomhet rundt vesentlige rettssikkerhetsmangler ved samfunnets behandling av innsatte.

Videre har prisvinnerne vært pådrivere for endringer i både regelverk og soningsforhold som i stor grad påvirker hverdagen til de innsatte i norske fengsler. Ved å kommunisere klare og tydelige budskap har de satt innsatte bedre i stand til å ivareta sine rettigheter.

Juryens sammensetning
Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2021 har bestått av advokat Anders Anundsen (leder), Advokatfirmaet Lønnum DA, førsteamanuensis Anine Kierulf, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, politisk redaktør Eirin Eikefjord, Bergens Tidende, lagdommer Susann Funderud Skogvang, Hålogaland lagmannsrett og advokat Jon Wessel-Aas, Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Vedlagt juryens begrunnelse, kriteriene for Rettssikkerhetsprisen og tidligere vinnere.

Se intervjuer med prisvinnerne på www.juristen.no.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober i Gamle Logen, Oslo.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rettssikkerhetsprisen 2021 tildeles advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen
Rettssikkerhetsprisen 2021 tildeles advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen
Last ned bilde

Dokumenter

Om Juristforbundet

Juristforbundet
Juristforbundet
Kristian Augustsgt 9
0164 Oslo

+47 40 00 24 25http://www.juristforbundet.no

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Juristforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom