Regnskap Norge

Rettssikkerheten for skattyterne

Del

Regnskap Norge inviterer til debatt med skattedirektøren og sentrale politikere under Arendalsuka – om et komplisert regelverk, myndighetenes utvidede hjemler, begrenset veiledningsplikt til skattyterne, restanser i klagebehandling og klageadgangen forøvrig. Vi ser på løsninger som vil være med på å styrke tilliten til myndighetene og sikre en rettferdig behandling for alle.

Norske selskaper risikerer høye bøter, og til og med konkurs, om de skulle trå feil i sin rapportering til det offentlige.

Store som små selskaper møter ofte et skattevesen som i mindre grad veileder eller gir råd, men som er raskt ute med bøter og forelegg dersom rapporteringspliktene og fristene ikke overholdes. Dette gir store konsekvenser for den enkelte bedrift, men rammer også næringslivet og samfunnet generelt.

I fjor ble det skrevet ut tvangsmulkt for mer enn 1 mrd kroner!

Regnskap Norge etterlyser en forbedring av rettsikkerheten for aktørene i næringslivet, slik at de økonomiske sanksjonene står i forhold til feilen eller forglemmelsen som har skjedd. Denne typen situasjoner rammer ofte den pliktoppfyllende skattyter som ønsker å følge regelverket, men som på grunn av misforståelser, forglemmelser eller mangel på digital forståelse, likevel trår feil i når de skal rapportere. 

Debattdeltakere:
Hans Christian Holte (Skattedirektør)
Henrik Asheim (H)
Helge André Njåstad (FrP)
Rigmor Aasrud (Ap)
Magnvor Lunåshag (leder av NHO Gründer)
Christine Lundberg Larsen (administrerende direktør, Regnskap Norge)

Ordstyrer: Stein Kåre Kristiansen (HK Strategies)

Regnskap Norge inviterer til debatt om rettsikkerheten til norske skattytere under Arendalsuka, onsdag 15. august kl. 13-14 på Madam Reiersen.

Nøkkelord

Kontakter

Marit Kaarbø Løvold
Pressekontakt / kommunikasjonsansvarlig
990 29 507
marit.lovold@regnskapnorge.no

Bilder

Lenker

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge. Majoriteten av medlemsmassen har sitt daglige virke i regnskapsbransjen, og har 70 % av Norges næringsliv som sine kunder.

Følg saker fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Regnskap Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom