Fremtind

Resultatnedgang, men god vekst i Fremtind

Del
Fremtind-konsernet leverte i 2022 et resultat før skatt på 1.078 mill. kroner, mot 3.085 mill. kroner året før. Året startet og sluttet med store branner, og for øvrig er resultatet preget av stormer, flere storskader, økt skadenivå på bil og reise, og krevende finansmarkeder. Men veksten fortsetter.
Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind. Foto: Fremtind.
Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind. Foto: Fremtind.

Resultatet fra forsikringsvirksomheten ble 1.263 mill. kroner, mot 2.457 mill. kroner i 2021.

For fjerde kvartal isolert ble resultat før skatt på 288 (677) mill. kroner, og forsikringsresultatet for kvartalet ble 135 (449) mill. kroner.

Økte skadekostnader og et tøft finansmarked har svekket resultatet vårt, men den underliggende lønnsomheten er god og veksten er høyere enn i rekordåret 2021, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

– Vi har gjennom året fortsatt å jobbe systematisk med lønnsomhetsstyring, risikoseleksjon og kostnadseffektivitet i alle prosesser, på tross av uroen i omgivelsene våre. Samtidig kom vi ved påsketider tilbake til kontoret etter to og et halvt år på hvert vårt hjemmekontor, og har kunnet fortsette kulturbyggingen for fullt. Vi har dessuten gjort oss bemerket som en attraktiv arbeidsgiver, og i sum skaper dette god energi i virksomheten, sier Grotmoll.

Finansresultatet ble minus 165 mill. kroner, mot pluss 618 mill. kroner i 2021, påvirket av den negative utviklingen i aksjemarkedene og svakere renteavkastning. I fjerde kvartal isolert er finansresultatet positivt påvirket av avkastningen i aksjemarkedene og god renteavkastning.

Fremtind er eid av SpareBank 1 Gruppen AS (65 prosent) og DNB ASA (35 prosent). Fremtind inngår som datterselskap i SpareBank 1 Gruppen konsern.


Branner preget årets start og slutt

Brutto skadeprosent endte på 65,4 prosent, mot 57,6 prosent året før. Den største enkelthendelsen var storbrannen i en boligblokk i Drammen i mars, som sammen med tre stormer i januar preget skadeprosenten i årets første kvartal. For øvrig har skadeprosent for reiseforsikring økt som forventet i takt med oppheving av koronarestriksjonene. Også for bilforsikring er skadeprosenten høyere enn året før, som følge av dyrere kaskoskader og noe høyere skadefrekvens.

Skadeprosenten i fjerde kvartal isolert er påvirket av en industribrann på Lurøy og flere store boligbranner i desember. I sum er likevel skadeprosenten for husforsikring noe redusert fra året før, hovedsakelig på grunn av en mildere vinter med færre vinterrelaterte skader.

Brutto kostnadsprosent endte på 24,7 prosent, mot 24,4 prosent året før. Sammen med skadeprosenten gir dette en combined ratio (CR) på 90 prosent, en økning på 7,9 prosentpoeng fra 2021. I fjerde kvartal isolert var skadeprosenten på 70,6 prosent og kostnadsprosenten på 25,1 prosent, hvilket gir en CR på 95,6 prosent.


Veksten fortsetter

Bestandspremien i Fremtind økte i 2022 med 1.050 mill. kroner. Dette tilsvarer en vekst på 7,7 prosent, mot 6 prosent i 2021. Veksten var 6,9 prosent på privatmarkedet og 13,8 prosent på bedriftsmarkedet. Bestandspremieveksten i fjerde kvartal isolert var 186 (224) mill. kroner. Ved utgangen av 2022 hadde selskapet en total bestandspremie på 14.664 mill. kroner.

Samspillet med SpareBank 1 og DNB er ytterligere styrket gjennom året, og veksten innenfor hovedproduktene bil- og husforsikring er god hos begge distributørene. Samtidig har vi kommet godt i gang med salget av boligselgerforsikring gjennom bankenes eiendomsmeglere, forteller Grotmoll.

Gjennom datterselskapet Fremtind Service er Fremtind Norges største Autopass-utsteder, og på vårparten ble selskapet en av hovedeierne i SOS International. – Dette styrker vår tilstedeværelse i reise- og bilbergingsmarkedet, og åpner spennende muligheter innenfor mobilitet, sier Grotmoll.

Selskapet har også styrket innsatsen på bærekraftområdet, og arbeidet med å innfri taksonomikravene har pågått for fullt. Fremtind har gjennom året ytterligere økt andelen reparasjon og gjenbruk i skadeoppgjørene, og etablerte i mai konseptet sirkulær forsikring.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind. Foto: Fremtind.
Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind. Foto: Fremtind.
Last ned bilde

Om Fremtind

Fremtind
Fremtind
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

http://www.fremtind.no

Fremtind – størst på forsikring i bank

Vi er eid av SpareBank 1 Gruppen og DNB, og er et av Norges største forsikringsselskap.

Vår oppgave er å hjelpe og motivere deg til å ta vare på deg selv, tingene dine og de du er glad i, og vi skal være der når det trengs. Vi jobber med å finne nye og smarte løsninger, som gjør hverdagen din enklere og tryggere.

Fremtind Service er et datterselskap av Fremtind. De utsteder bombrikker til kjøretøy og krever inn penger for bompasseringen. Ønsker du å komme i kontakt med Fremtind Service finner du kontaktinformasjon her.