Bank2

Resultatfremgang, lavere mislighold og høy kapitaldekning

Del

Bank2 ASA kan i første halvår 2012 vise til bedrede resultater og stabil utlånsvekst. Samlet utlån beløp seg til MNOK 1.249 ved utgangen av første halvår, en økning på 10,1 % siden årsskiftet og 18,5 % siste 12 måneder. Resultat før tap utgjorde MNOK 24,0 mot MNOK 18,3 i første halvår 2011, mens resultat etter skatt beløp seg til MNOK 17,1 mot MNOK 11,5 i første halvår 2011. Dette gir et resultat på kr 0,18 pr. aksje etter skatt og en egenkapitalavkastning på 16,5 %.

Bankens kapitaldekning utgjorde pr. 30.06.2012 19,3 % mot 23,8 % året før. Ved årsskiftet var kapitaldekningen 19,8 % etter avsetning for utbytte for 2011 på MNOK 50,2, tilsvarende      kr 0,51 pr. aksje. – Bankens likviditet er meget god. Innskuddsdekningen er nå på 144 %. Rentenettoen utgjorde MNOK 42,3 mot MNOK 36,2 for samme periode i fjor. Økning i netto rentemargin, en kostnadsprosent på 45,2 % og en skalerbar forretningsdrift samt redusert mislighold gir et godt grunnlag for ytterligere fremgang, sier administrerende direktør i Bank2, Helge Dalen.

Bank2s produkter og tjenester blir stadig mer kjent i markedet og vi opplever økt etterspørsel både fra privatpersoner, mindre bedrifter og samarbeidspartnere. Jeg ser helt klart at Bank2 i stadig større grad dekker et viktig behov i markedet, ikke minst i et klima hvor flere banker generelt strammer inn, sier Dalen. Vi har fortsatt stor tro på en meget tilfredsstillende utvikling også i 2. halvår, både når det gjelder utlånsvekst og resultater.

Bankens kjernevirksomhet er å tilby refinansiering av misligholdsutsatt eller misligholdt gjeld til privatpersoner og bedrifter, samt prosjekt- og likviditetsfinansiering av mindre bedrifter. Bank2 er etablert med tanke på å kunne betjene lånekunder med tilgang til betryggende sikkerhet og med tilfredsstillende betjeningsevne, men som av ulike grunner i utgangspunktet ikke får tilgang til lån i andre banker.

For ytterligere informasjon kontakt:
Bank2 ASA v/ adm. dir. Helge Dalen, 91 85 82 75, hd@bank2.no(Vedlagt er bilde av Helge Dalen, adm.dir. i Bank2)

Fakta Bank2 ASA

Bank2 har spesialisert seg på å tilby finansiering til lånesøkere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for lån i andre banker. Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og mindre bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved realkausjon kan få lån i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 ønsker å etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordinære banker og være en tilbyder av supplerende låneprodukter som kan bidra til økonomisk friskmelding av flest mulig bankkunder. Bank2 konstaterer økt etterspørsel etter lån til næringsformål. Økningen kommer i hovedsak fra den del av markedet som enda ikke har misligholdt sine låneforpliktelser, men som kan være i en misligholdsutsatt posisjon.

Bilder

Helge Dalen, administrerende direktør i Bank2
Helge Dalen, administrerende direktør i Bank2
Last ned bilde

Om Bank2

Bank2
Bank2
Haakon VIIs gate 2
0114 Oslo

24 13 20 60http://www.bank2.no

Følg saker fra Bank2

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bank2 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bank2

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom