OBOS

Resultatforbedring og innskuddsvekst for OBOS-banken

Del
OBOS-banken fikk et resultat før skatt på 109 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, opp fra 74 millioner kroner året før. Netto inntekter beløp seg til 172 millioner kroner, opp fra 118 millioner kroner.
Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.
Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.

Økningen i resultat og inntekter skyldes i hovedsak en forbedret rentemargin, fulgt av utlåns- og innskuddsvekst. For hele året endte resultatet før skatt på 346 millioner kroner, opp fra 288 millioner kroner året før.

- OBOS-banken legger bak seg både et godt kvartal og år. Vi opplever totalt sett en god vekst både på utlån og innskudd, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.

Innskuddsvekst

OBOS-banken hadde ved årets slutt 52,1 milliarder kroner i utlån, en økning på 3,2 milliarder sammenlignet med året før. Innskudd fra kunder beløp seg til 24,1 milliarder kroner, opp fra 21,7 milliarder. Utlånsveksten i 2022 var på 6,5 prosent, mens innskuddsveksten var på 10,8 prosent.

- Vi har hatt et særlig fokus på å spisse oss inn mot innskudd og dagligbank. Derfor har vi prioritert å ha gode innskuddsrenter både på brukskonto og sparekonto. Vi lanserte også en ny sparekonto mot slutten av året som vi har hatt veldig god respons på, sier Sandlie.

Som et ledd i å spisse seg inn mot dagligbank, sparing og boliglån, besluttet OBOS-banken i 2022 å avvikle sitt tilbud om kredittkort. Banken tok et tap på utlån på 8,6 millioner kroner i kvartalet, i hovedsak knyttet til avviklingen av kredittkorttilbudet.

- Vi mener det er riktig å avslutte kredittkort. OBOS-banken skal være banken for sparing og boliglån og langsiktige lån til boligselskaper, sier Sandlie.

Bidrar til OBOS

Året som har gått har vært preget av hyppige rentehevinger og økende prisvekst.

- Pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Høy prisvekst har dempet husholdningenes kjøpekraft, og veksten i konsumet er avtagende. Husholdningene sparer nå mindre, men har samlet sett fortsatt mye oppsparte midler, sier Sandlie.

På bakgrunn av årets resultat vil administrasjonen i banken innstille på at en andel av overskuddet overføres til bankens eier OBOS BBL. Det markerer en milepæl da det er første gang banken betaler en andel av overskuddet til eier siden banken ble stiftet i 2013. 

- Vi er glade for å bidra inn i OBOS-konsernet, særlig nå da tidene for boligbygging er krevende. Dette viser viktigheten av flere bein å stå på. En god finansiell posisjon for OBOS samlet sett gjør at man kan opprettholde en så høy takt innen boligbygging som forsvarlig, selv om markedet nå er utfordrende, sier Sandlie.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.
Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.
Last ned bilde

Dokumenter

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg pressemeldinger fra OBOS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom