Fjordkraft

Resultater Q1 2021 for Fjordkraft Holding ASA

Del

Høye strømpriser ga redusert resultat.

Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.
Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.

Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft): Netto driftsinntekter i 1. kvartal økte med 6 prosent til 510 MNOK, opp fra 481 MNOK i 2020. Justert driftsresultat utgjorde 215 (238) MNOK i 1. kvartal 2021. Nedgangen er på 9 prosent fra samme periode foregående år.

Økningen i driftsinntektene sammenliknet med fjoråret skyldes selskapets vekst som følge av oppkjøp.

– Justert driftsresultat viser nedgang i forhold til 1. kvartal i fjor. Q1 i 2020 hadde særdeles gode resultater og dette påvirker sammenlikningen. Årets første kvartal har vært preget av et engrosmarked med høye strømpriser, høy prisvolatilitet og prisforskjeller mellom elspotområdene. Når prisene øker så betydelig over en kort tidsperiode vil konsernets marginer være utfordret, sier CEO, Rolf Barmen, i Fjordkraft Holding ASA.

Kundeutvikling for 1.kvartal 2021 – offentliggjort av selskapet 16. april

Tallene ble offentliggjort 16. april og er samlet for alle selskap og merkevarer i Fjordkraft-konsernet.

Tallene viste nedgang i kvartalet for de 4 merkevarene i konsernet med totalt 17.251 strømleveranser i Consumer og Business-segmentet.

Utvidet Allianse-segmentet økte med 2.908 strømleveranser og strømleveranser i Norden-segmentet falt med 3.466 i kvartalet. Antallet mobilkunder økte med 2.280 i 1. kvartal til totalt 134.675 for konsernet.

I kundetallene som ble lagt frem 16. april har konsernet en negativ engangseffekt på ca. 10.900 strømleveranser knyttet til Innlandskraft-transaksjonen, primært grunnet stans i salgsaktiviteter og terminering av Eidsiva-merkevaren.

Om kundeutviklingen i 1.kvartal, sier CEO Rolf Barmen: – Den negative engangseffekten var ventet, men effekten ble større enn forventet. Videre har nedstengningen av fysiske salgskanaler som følge av Covid-19 påvirket veksten negativt. Medieoppmerksomhet som følge av dialogen med Forbrukertilsynet har også hatt en påvirkning. Disse sakene er avklart og avsluttet.

Fjordkraft Holding ASA (ticker: Fkrft) presenterer resultater kl 08 på webcast.

Presentasjonen holdes av konsernsjef Rolf Barmen og acting CFO Ole Johan Langenes.

For fullstendig børsmelding og resultatpresentasjon https://live.euronext.com/nb «FKRFT» eller https://investor.fjordkraft.no/reports-and-presentations/ 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.
Fjordkraft legger frem resultatene fra første kvartal onsdag 12.05.21.
Last ned bilde

Om Fjordkraft

Fjordkraft
Folke Bernadottesvei 38
5147 Bergen

23006100http://www.fjordkraft.no
Fjordkraft er det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge. Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og er Norges største mobilaktør uten eget nett.
Fjordkraft tilbyr tjenester for lavutslippssamfunnet og drifter et alliansekonsept bestående av 35 mindre strømselskaper som kjøper tjenester av Fjordkraft.
Ved utgangen av 2021 hadde Fjordkraft 379 fast ansatte. Hovedkontoret er i Bergen. Selskapet har også kontorer på Sortland, Hamar og Kongsvinger, og i Sandefjord, Trondheim, Oslo og Stavanger.
Fjordkraft-konsernet inkluderer strømleverandører i Norge, Sverige og Finland, og teknologi- og tjenesteselskaper knyttet til kraftmarkedet.
I 2021 omsatte Fjordkraft-konsernet for 15,1 milliarder kroner. Fjordkraft Holding ASA ble børsnotert 21. mars 2018.

Følg pressemeldinger fra Fjordkraft

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fjordkraft på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fjordkraft

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom