Felleskjøpet Agri

Resultat tredje kvartal 2021: Sterk omsetningsvekst

Del

Omsetningen i Felleskjøpet Agri endte på 4 183 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 8,5 prosent fra tredje kvartal i fjor. Det er landbruksdivisjonen som driver mye av omsetningsveksten, samt at utviklingen innenfor detaljhandel i Norge og Sverige fortsatt er god.

Driftsresultat for skatt i tredje kvartal ble 42 millioner kroner, det er 33 millioner kroner bak samme periode i fjor. Det er i hovedsak en økning i råvarekostnadene i Cernova som gir den negative utviklingen. Hittil i år er resultatene i konsernet gode, og resultat før skatt er 382 millioner kroner til tross for at resultatet inkluderer avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor.

Omsetningen i kvartalet økte fra 3 856 millioner kroner samme periode i fjor til 4 183 millioner kroner i dette kvartalet. Konsernets omsetning hittil i år øker med 901 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, og ender på 13 860 millioner kroner. Alle de tre forretningsdivisjonene i morselskapet har økt sin omsetning så langt i 2021, samtidig har selskapene i Felleskjøpet Vekst hatt god omsetningsutvikling. Detaljhandel ligger på en omsetningsvekst på 8,7 prosent, mens landbruk og maskin har en vekst i omsetning på henholdsvis 5,4 og 14,2 prosent hittil i år.

Hittil i år er driftsresultatet for konsernet på 456 millioner kroner, ned fra 610 millioner kroner i samme periode i 2020. Nedgangen skyldes avsetninger og nedskrivninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor.

Finansposter var i kvartalet -33 millioner kroner, det er opp 8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år påvirker finansposter resultat før skatt positivt med 121 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Svekket kronekurs påvirket resultatet negativt i 2020, i 2021 har en styrking av kronen påvirket resultatet positivt.

-Felleskjøpet leverer et solid tredje kvartal i 2021. Tross internasjonal markedsuro har omsetningsveksten vært sterk gjennom hele året. Resultatene er takket være dyktige medarbeidere, solid drift og god kostnadskontroll, sier Svenn Ivar Fure, som er konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

God vekst også i tøffe markeder

- Landbruksdivisjonen har, på tross av vareprisøkninger drevet av internasjonale råvare- og energipriser, sett en økning i volum innenfor både for kraftfôr og gjødsel. Mange av kundene som oppdaget Felleskjøpets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige under koronaperioden kommer tilbake, både fysisk og på nett, og dette bidro til godt salg i perioden. Traktormarkedet er tøft og det at vi i denne perioden greier å øke omsetningen med mer enn 14 prosent er en meget sterk prestasjon. Vi ser at våre investeringer i folk og verksteder, høy kompetanse og tilbud innen presisjonsjordbruk, økt tilgjengelighet av utstyr og profesjonalisering av bruktmarkedet gir gevinster, sier Fure.

Datterselskapene Nelson Garden og Cernova drifter godt. Nelson Garden har resultatfremgang sammenlignet med samme periode i fjor, mens Cernova opplever en tilbakegang i tredje kvartal. Dette skyldes lavere omsetning for Mesterbakeren og høyere råvarekostnader for Norgesmøllene.  

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q3
2021

Q3
2020

Hittil i år 2021

Hittil i år 2020

Driftsinntekter

4 183

3 856

13 860

12 959

Driftsresultat

41,7

74,8

455,5

609,5

Resultat før skatt

8,9

33,5

381,8

414,5

Resultat etter skatt

2,8

24,1

288,2

307,4

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernet egenkapitalandel på 37,4 prosent, på samme tid i fjor var egenkapitalandelen 38,1 prosent. Netto rentebærende gjeld er 3 149 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, det er 144 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2020. Økning i arbeidskapitalen er årsak til økningen i netto rentebærende gjeld.

Nøkkelord

Kontakter

Trine-Marie Hagen, økonomidirektør – 996 17 505
Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef – 92 686 100

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Konsernet Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17,3 milliarder og 4080 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet med i bransjesamarbeid: Reduserer soya i kyllingfôret med 75 prosent8.11.2021 15:33:38 CET | Pressemelding

Prior og Nortura har i løpet av året produsert de første to millioner kyllinger med et fôr som har betydelig redusert innhold av importert soya. Andelen erter, åkerbønner, raps og andre norske proteinråvarer i norsk kyllingfôr øker i tråd med målsettingen om enda mer bærekraftig norsk fôr. Felleskjøpet har med sitt fôrutviklingsmiljø bidratt til de nye fôr-blandingene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom