Den norske kirke

Resultat i kirkevalget 2019

Del

Det foreløpige resultatet for årets kirkevalg er nå klart. Opptellingen så langt viser at Bønnelista får mandat i alle ni bispedømmer der de stilte liste. Åpen folkekirke beholder flertallet av leke medlemmer i seks bispedømmer, mens Nominasjonskomiteens liste over lekmedlemmer får flertall i ett; Sør-Hålogaland.

Ved årets kirkevalg 8.- 9. september hadde velgerne for første gang tre lister å velge mellom ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet; Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke stilte liste i alle bispedømmer, Bønnelista stilte i ni av de elleve bispedømmene (ikke i bispedømmene Oslo og Sør-Hålogaland).

- For første gang har det vært tre lister i de fleste bispedømmer, og alle har fått mandat på Kirkemøtet. Dette blir det spennende diskusjoner av i årene som kommer, sier Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

- Vi er glade for engasjementet for valget, både fra de som har brukt stemmeretten sin og slik er med på å påvirke morgendagens kirke, og også fra medarbeidere og frivillige som har stått på for å gjennomføre dette valget, fortsetter direktøren.

 

Nedenfor er en foreløpig oversikt mandatfordeling for de tre listene. Denne oversikten er basert på den foreløpige tellingen som er gjort av soknene. 92 prosent av soknene har så langt rapportert. Soknene har ikke telt personstemmer. Det er altså en usikkerhet ved disse tallene, fordi de er basert på foreløpig telling, (ikke alle sokn har rapportert og personstemmene er ikke telt). Når en velger fører over et navn fra en annen liste (såkalt «slenger») gir en også en del av stemmen sin til den andre listen. Dette kan påvirke mandatfordelingen, og vil først bli klart etter endelig telling.

Endelig valgresultat blir publisert når alle bispedømmer er ferdig med valgoppgjøret. Fristen for dette er 19. september. Det vil si at både endelig resultat og hvilke medlemmer som utgjør Kirkemøtet blir kjent 20. september.

Mottatte stemmer ved bispedømmerådsvalget 2019, foreløpig telling i 1077 av 1171 sokn.

Mandatfordeling ved bispedømmerådsvalget 2019 - Foreløpig beregning

Bønnelista

Nominasjons-

komiteens liste

Åpen folkekirke
Nord-Hålogaland 1 2 4
Sør-Hålogaland - 4 3
Nidaros 1 3 3
Møre 1 3 3
Bjørgvin 1 3 3
Stavanger 1 3 3
Agder og Telemark 1 2 4
Tunsberg 1 2 4
Borg 1 2 4
Hamar 1 2 4
Oslo - 3 4
Total 9 29 39

    

Oppslutning ved bispedømmerådsvalget i 2009, 2011, 2015 og 2019. Prosent av stemmeberettigede. Merk at tallene for 2019 er basert på foreløpig telling og rapportering fra 1077 av 1171 sokn.

Bispedømme                2009             2011               2015                2019

Oslo                              7,9                7,4                   15,7                 9,6

Borg                              8,4                8,9                   14,0                 11,6

Hamar                           11,5              12,8                 17,6                 16,1

Tunsberg                       9,3                9,5                   14,8                 12,2

Agder og Telemark       10,6              11,8                 15,9                 14,2

Stavanger                      11,4              11,4                 14,7                 12,2

Bjørgvin                        10,6              11,1                 13,8                 11,6

Møre                             12,2              13,2                 17,2                 15,1

Nidaros                         9,8                10,5                 14,6                 12,7

Sør-Hålogaland             9,5                11,4                 13,2                 13,6

Nord-Hålogaland          13,0              12,3                 16,1                 15,0

Totalt                            10,0              10,6                 15,1                 12,7

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke