Eika Gruppen

Resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2018

Del

(Oslo 13. august 2018) Eika Gruppen oppnådde et resultat på 142 millioner kroner i andre kvartal 2018 mot 138 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er 205 millioner kroner mot 240 millioner kroner i fjor. Annualisert egenkapitalavkastning er 19,3 prosent (20,8). Gjennomførte tiltak har redusert kostnadene i første halvår med 6,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Resultatet for første halvår, inkludert innledningen av andre kvartal, er preget av økt skadeomfang grunnet værsituasjonen, men de fryktede storflommene uteble.

Netto driftsinntekter utgjorde for andre kvartal 743 millioner kroner (673), som er en økning på 10,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hittil i år var netto driftsinntekter 1,4 milliarder kroner (1,3) som er en økning på 6,3 prosent. Den største delen av inntektsveksten kom fra forsikringsvirksomheten der premieinntekter for egen regning økte med 69 millioner kroner, en økning på 14,0 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Brutto provisjonsinntekter fra spare- og plasseringsområdet viste en økning på 14,5 prosent i kvartalet og 17,1 prosent hittil i år. Den største delen av økningen har kommet som følge av økt sparing i fond. Den samlede veksten i forvaltning utgjorde mer enn 11 prosent.

Det var en relativt flat utvikling i netto renteinntekter. Økte inntekter fra smålån som ble lansert andre kvartal i fjor har kompensert for bortfallet av leasinginntekter som følge av utfasing av leasingporteføljen etter overføring av dette produktet til tredjepartsleverandør.

Provisjoner til distributører utgjorde i andre kvartal 145 millioner kroner (137), en økning på 6,1 prosent. Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god utvikling i porteføljene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 400 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom