Felleskjøpet Agri

Resultat 2019 - Sterk drift i et krevende marked

Del

Felleskjøpet Agri oppnår rekordomsetning i 2019 og flere forretningsområder viser gode resultater i krevende markeder. Konsernets resultat preges fortsatt negativt av tørkesommeren landbruket opplevde i 2018.

Konsernet Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2019 til 16,2 milliarder kroner mot 16 milliarder kroner året før. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 730 millioner kroner i 2019, en økning på 4 millioner kroner fra 2018. Resultat før skatt på 119,5 millioner kroner.

Til tross for negative effekter av tørkesommeren viser driftsresultat før avskrivninger en økning. Dette skyldes blant annet bedre underliggende drift som følge av forbedringsprogrammet Bondeløfte fase 2. Resultat før skatt ble i 2018 positivt påvirket av engangseffekter knyttet til blant annet salg av Landkreditt Finans og Landbruksforsikring, mens 2019-resultatet er negativt påvirket av valutaeffekter og effekter relatert til selskapets engasjement i Moelven.  

– Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner, og gode avlinger høsten 2019 legger grunnlaget for god drift gjennom 2020. Samtidig står landbruket overfor store endringer med redusert produksjon av blant annet melk, noe vi allerede ser effektene av. På tross av negative effekter fra tørken i 2018 og press på marginer i flere markeder, oppnår vi en EBITDA på linje med fjoråret, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri. 

Salget av aksjeposten i Moelven gir et regnskapsmessig tap, i tillegg til at Moelvens drift gir et lavere resultatbidrag til Felleskjøpet i 2019 enn i 2018.

– Felleskjøpet har over lengre tid ønsket å selge sin eierandel i Moelven. Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et salg av vår aksjepost i selskapet og en god løsning for alle parter i løpet av 2019. Moelven har nå fått en avklart eierstruktur og Felleskjøpet har frigjort nær 340 millioner kroner til investeringer som skal styrke vår kjernevirksomhet, sier Ulvan.

Felleskjøpet igangsatte i 2017 et forbedringsprogram i konsernet for å møte utfordrende markeder og tøffere konkurranse. Selskapets virksomhet tilpasses og utvikles for å møte de fremtidige behovene både i landbruket og selskapets andre markeder. Det inkluderer kapasitetstilpasninger i Felleskjøpets fabrikk- og produksjonsstruktur for å holde bondens kostnader nede og landbrukets konkurranseevne oppe.

Gode resultater og viktige investeringer for norsk landbruk

De nordiske investeringene både i Cernova og i Retail-virksomheten har hatt en positiv utvikling i 2019. Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked. Retail Norden har økt omsetningen og hatt rekord i kundestrøm. John Deere fortsetter som markedsleder og maskindivisjonen driftes godt med høy aktivitet i verksteder over Norge.

– Det er tøffe tider i varehandelen og mange bransjer er under press, både med internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker. Felleskjøpet klarer å øke både omsetning og kundestrøm i våre butikker i løpet av 2019, og spesielt hyggelig er det at Granngården i Sverige leverer god fremgang fra 2018, sier Ulvan

Parallelt med hard konkurranse i mange markeder investerer Felleskjøpet for å holde landbruket konkurransedyktig i fremtiden.


– Markedsslagene står hver dag og vi jobber forløpende med å effektivisere driften vår. Samtidig investerer vi i nye moderne butikker og viktig infrastruktur som nye siloanlegg for bedre kornhåndtering. I løpet av 2019 ble det totalt investert for 650 millioner kroner i blant annet butikker, produksjon og digitale tjenester som skal bidra til å utvikle norsk landbruk i årene fremover, sier Ulvan.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2019 på 33,0 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 3,0 prosentpoeng fra 2018.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

2019

2018

Driftsinntekter

16 176

16 019

Driftsresultat

371,8

387,6

Resultat før skatt

119,6

411,4

Resultat etter skatt

53,7

349,2

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet har en omsetning på 16,2 milliarder og 3600 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri: Resultat 1. kvartal 202029.4.2020 10:06:14 CESTPressemelding

Omsetningen i Felleskjøpet øker med 101,8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Resultat før skatt endte på -159,5 millioner kroner, ned fra -92,2 millioner kroner i første kvartal 2019. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for konsernet, og er i år i tillegg negativt påvirket av blant annet svekket norsk krone. Tilnærmet normal drift har så langt blitt opprettholdt også gjennom koronasituasjonen i mars.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom