TINE SA

Resultat- og volumnedgang for TINE

Del

Trenden med volumnedgang i de store meierikategoriene søtmelk, matlagingsprodukter og ost fortsatte i årets første tertial. Driftsresultatet ble 327 millioner kroner. Det er 141 millioner kroner lavere enn for samme periode i fjor.

Høy melkeinngang og med tilhørende økte kostnader, bidro også til et svakere resultat enn i 1. tertial i fjor. Driftssinntektene for TINE Gruppa i 1. tertial  var 7639 millioner kroner.  

-Vi konstaterer store volumutfordringer og betydelig resultatnedgang i vår kjernevirksomhet. Vi arbeider derfor sammen med våre kunder med å snu utviklingen gjennom innovasjoner og konsepter som skal sikre verdiøkning både for dem og oss. Vi fortsetter også effektiviseringsarbeidet i hele verdikjeden for å redusere kostnadsnivået, sier konsernsjef Gunnar Hovland i en kommentar til resultatet.  

TINE jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I første tertial 2019 var det forbedringseffekter i driften på 90 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2018. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøpseffekter.  

Internasjonalt  
Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 1 074 millioner kroner i første tertial 2019, en økning på 24,5 prosent i forhold til første tertial 2018 (17,6 prosent vekst justert for endring i valuta). Den kraftige veksten kommer fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.   

Annen virksomhet  
Annen virksomhet består av datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS (begge med datterselskaper).  

Salgsinntektene for Annen virksomhet ble 845 millioner kroner i første tertial, en vekst på 2,7 prosent i forhold til første tertial 2018.   

Kontakter

Bilder

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom