GlobeNewswire

RESULT OF SEK TENDER OPERATION FOR ONWARD LENDING

Share
AuctionAuction results
Auction date2021-01-15
Settlement date2021-01-19
Final repayment date2025-01-20
Offered volume, SEK bn50
Total bid amount, SEK bn0
Number of bids0
Alloted volume, SEK bn0
Interest rateRepo rate
Additional interest rate, %0.10

About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

GOGL – Notice of Special General Meeting4.3.2021 09:22:38 CETPress release

4 March 2021, Hamilton, Bermuda Golden Ocean Group Limited (NASDAQ and OSE: GOGL) (“Golden Ocean” or the "Company”) announces that a Special General Meeting of the Company will be held on 26 March 2021. A copy of the notice of the Special General Meeting and associated information can be found at our website www.goldenocean.bm and in the attached document. The Board of Directors Golden Ocean Group Limited This information is subject of the disclosure requirements pursuant to Euronext Oslo Rule Book II item 4.2.4. Attachment 210304 Notice 26 March21 Special General Meeting

Nexstim Receives Two NBS System Orders from Hospitals in Norway and the US4.3.2021 09:00:00 CETPress release

Press Release, Helsinki, 4 March 2021 at 10.00 am (EET) Nexstim Receives Two NBS System Orders from Hospitals in Norway and the US Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") announces it has received to new NBS System orders from leading academic institutions in February. The two NBS 5 + NexSpeech Systems were ordered by top ranked hospitals in Norway and the United States. Both these systems will be used for pre-operative motor and language mapping in neurosurgery. The prominent hospital in Norway is a new customer for Nexstim. The order from the US is from an existing customer at a highly regarded academic institution. This US customer will continue to use the system clinically with the upgraded SmartFocus® TMS technology to improve outcomes for patients undergoing invasive brain surgery as well as impactful research that advances the applications in neurosurgery. Nexstim’s NBS System is the only FDA cleared system based on navigated transcranial magnetic stimulation

Biliabolaget Ecris får utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier4.3.2021 08:50:00 CETPressemelding

Ecris är ett företag inom Bilia-familjen och en del av Bilia Reuse, som utvecklar metoder för bilåtervinning. Företaget är en världsledande aktör inom sin nisch när det gäller renovering av produkter till fordonsindustrin och fick utmärkelsen Årets innovation för sin metod att återvinna litiumjonbatterier med sitt energilager E-CUBE. De närmaste åren förväntas elbilsmarknaden att växa snabbt, vilket gör att antalet kasserade litiumjonbatterier kommer att öka. Om batterierna rekonditioneras och återanvänds har de ofta mer än hälften av sin livslängd kvar, vilket ger en stor miljövinst mot att ersätta dem med nytillverkade batterier. Magnus Ramfelt, VD Ecris AB, kommenterar: ”Energilagret E-CUBE kan styra och använda de flesta biltillverkarnas batterier till ett konkurrenskraftigt pris. Det känns roligt att det arbetet som jag och mina kollegor Ove Sers och Fredrik Stigebrandt startade för fyra år sedan nu bär frukt. Det känns bra att kunna dra sitt strå till stacken i hållbarhetsfrågan”

Bilia company Ecris receives the award This year’s innovation for its method to recylce lithium-ion batteries4.3.2021 08:50:00 CETPress release

Ecris is a company within the Bilia family and a part of Bilia Reuse, which develops methods for vehicle recycling. The company is a world leading player in its niche when it comes to the remanufacture of products for the automotive industry and received the award This year’s innovation for its method to recycle lithium-ion batteries with its energy storage E-CUBE. The next few years the electric car market is expected to grow rapidly, which means that the number of discarded lithium-ion batteries will increase. If the batteries are reconditioned and reused they often have more than half of their lifespan left, which provides a great environmental benefit against replacing them with newly manufactured batteries. Magnus Ramfelt, MD Ecris AB, comments: ”The energy storage E-CUBE can control and use most car manufacturer’s batteries at a competitive price. It feels great that the work of me and my colleagues Ove Sers and Fredrik Stigebrandt started four years ago is now bearing fruit. It

Hoylu välkomnar Eugene Feldman som VP of Marketing4.3.2021 08:45:00 CETPressemelding

Sverige, Stockholm 4 mars, 2021Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag Eugene Feldman börjar som VP of Marketing i företaget från och med idag. Feldman kommer från Salesforce där han senast var Senior Manager för Product Marketing. Under sin karriär har Feldman tjänstgjort i flera ledande roller inom marknadsföring, strategi och analys i SaaS-branschen. Feldman kommer att fokusera på att växa Hoylus SaaS-verksamhet över hela världen. "Under de senaste 4 åren har vi byggt en fantastisk produkt som många Fortune 200-företag och andra organisationer förlitar sig på för att stimulera samarbets- och engagemangspotentialen i sina distribuerade team", säger Stein Revelsby, grundare och VD för Hoylu. "Nu är det dags att skala upp vår framgång och erbjuda vår teknik till alla team som letar efter bättre sätt att samarbeta vilket innebär att vi förstärker våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Feldmans erfarenhet och expertis inom både tidi

Hoylu Welcomes Eugene Feldman as the VP of Marketing4.3.2021 08:45:00 CETPress release

Stockholm, Sweden, March 4, 2021 --Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announces Eugene Feldman joining the company as VP of Marketing effective today. Feldman comes from Salesforce where he most recently served as Senior Manager of Product Marketing. Over the course of his career, Feldman served in several senior roles in marketing, strategy, and analytics in the SaaS industry. Feldman will focus on growing Hoylu’s SaaS business worldwide. "Over the past 4 years we built an amazing product that many Fortune 200 companies and other organizations rely on for unlocking collaboration and engagement potential of their distributed teams,” said Stein Revelsby, Founder and CEO of Hoylu. “It's now time to scale our success and offer our technology to every team that’s looking for better ways to collaborate, so we are increasing our sales and marketing efforts. Eugene’s experience and expertise in both early-stage and mature SaaS enterprise companies makes h

HOYLU AB OFFENTLIGGÖR ANTAL ANVÄNDARE OCH ARR FÖR FEBRUARI 20214.3.2021 08:30:00 CETPressemelding

Stockholm, Sverige, 4 mars 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av februari 2021. Antalet totala användare nådde 41 000, en ökning med 11% från 37 000 i slutet av januari 2021.Antalet betalande användare ökade till 7 400, en ökning med 14% från 6 500 i slutet av januari 2021.ARR, inklusive långfristiga servicekontrakt, nådde MSEK 30,2 per utgången av februari 2021, en ökning med 6% från MSEK 28,5 från och med slutet av januari 2021. Rapporten för februari 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidig