GlobeNewswire

RESULT OF SEK TENDER OPERATION FOR ONWARD LENDING

Share
RESULT OF SEK TENDER OPERATION FOR ONWARD LENDING JUNE 18, 2020
Auction date:JUN-18-2020            
Settlement date:JUN-23-2020
Final repayment date:JUN-23-2022
Offered volume:SEK 50 billion
Total bid amount:SEK 1.0 billion
Number of bids
1
Allotment:SEK 1.0 billion
Interest rate:
0.00 %
Supplemental interest rate:0.20 %

About GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Mjukvaruleverans till Burger Kings ryska snabbmatsrestauranger8.7.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att dess mjukvara kommer att vara en del av Digital Signage installation för mer än 750 Burger RUS snabbmatsrestauranger i ryska federationen och OSS-länder. ZetaDisplays norska dotterbolag Webpro har tecknat avtal med det inhemska installationsföretag Unitex LLC. Kontraktet sträcker sig initialt på ett år, och kan därefter förlängas ytterligare fyra år. Det totala kontraktsvärdet för ZetaDisplay uppskattas till 3,3 MSEK som består helt av SaaS-intäkter. – Det här avtalet är ytterligare ett bevis på vår förmåga att kunna hantera ett komplext internationellt uppdrag. Grattis till det norska teamet för denna framgång", kommenterar Per Mandorf, VD och koncernchef för ZetaDisplay. "Vår lösning ansågs vara bäst i test under utvärderingsfasen och vi är stolta över det förtroende som kunden sätter i vår kompetens". ZetaDisplay är den ledande leverantören av Digital Signage-lösningar för snabbmatsrestauranger (QSR) i den ryska fed

Software delivery to Burger King Russian Quick service restaurants8.7.2020 09:00:00 CESTPress release

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) announces that its software solution will be part of the Digital Signage installation for more than 750 Burger RUS quick service restaurants (QSR) in the Russian Federation countries. ZetaDisplay’s Norwegian subsidiary Webpro has signed a deal with the domestic integrator company Unitex LLC that will deliver the project. The contract is valid initially for one year and can be extended for four further years thereafter. The total contract value for ZetaDisplay is estimated at 3.3 MSEK consisting entirely of SaaS-revenues. “This agreement is another proof for our ability of being able to handle complex international assignments. Congratulations to the Norwegian team for this achievement”, comments Per Mandorf, President and CEO of ZetaDisplay. “Our solution was considered best in test during the evaluation phase and we are proud of the trust that the customer puts into our capabilities”. ZetaDisplay is the leading provider of Digital

Eolus Vind AB interim report March 1 2020 – May 31 20208.7.2020 08:30:00 CESTPress release

Hässleholm, Sweden, July 8, 2020 3 Months March 2020 – May 2020 Net sales 380.6 (520.3) MSEK.EBIT 38.1 (10.9) MSEK. Profit before tax 13.5 (10.0) MSEK. Net profit 17.6 (12.2) MSEK.Earnings per share, before and after dilution equals 0.71 (0.49) SEK.During the three month period 0 (0) wind turbines were taken into operations with a total installed capacity of 0 (0) MW.During the three month period the equivalent of 0 (1) wind turbines with an installed capacity of 0 (2.0) MW was handed over to customers.At the end of the period Eolus had 687 (421) MW under asset management.In March 2020 the project company Øyfjellet Wind AS, which Eolus has a construction management agreement with, signed a turbine supply agreement with Nordex regarding 72 wind turbines of the model N149 with a total installed capacity of 400 MW. A 20-year Premium Service contract with options for extension was also signed. Significant events after the balance sheet date In July Eolus signed a cooperation agreement with

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 – 31 maj 20208.7.2020 08:30:00 CESTPressemelding

Hässleholm den 8 juli 2020 Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 – 31 maj 2020 Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång I juli tecknade Eo

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för H1 20208.7.2020 08:20:00 CESTPressemelding

Viktiga händelser: Den totala guldproduktionen under H1 2020 uppgick till 521 kg (16 750 oz), jämfört med 255 kg (8 189 oz) under H1 2019, en ökning med 105% eller 266 kg (8 561 oz). Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 227 kg (7 308 oz) under H1 2019 till 521 kg (16 750 oz) under H1 2020 eller med 129%;Guldförsäljning under H1 2020 uppgick till 537 kg (17 249 oz), jämfört med 238 kg (7 640 oz) under H1 2019, en ökning med 299 kg (9 609 oz) eller 125%;Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 196 kt med en snitthalt om 2,87 g/t (guld i malmen totalt - 561 kg);CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (92.9%);Lakning på hög avbröts i slutet av december 2019;Volymen för den brutna malmen uppgick till 151 kt (20% lägre än under samma period föregående år). Arbetsvolymen för avrymningen uppgick till 429 km3 under H1 2020 (17% lägre än under H1 2019);Snitthalten i mal

Auriant Mining AB (publ.) publishes H1 2020 operational update8.7.2020 08:20:00 CESTPress release

Highlights: • H1 2020 total gold productionamounted to 521 kg (16,750 oz), compared to 255 kg (8,189 oz) in H1 2019, an increase of 105%, or 266 kg (8,561 oz). Hard rock gold production at Tardan increased from 227 kg (7,308 oz) in H1 2019 to 521 kg (16,750 oz) in H1 2020, or by 129%; • H1 2020 gold sales amounted to 537 kg (17,249 oz), compared to 238 kg (7,640 oz) in H1 2019, an increase of 299 kg (9,609 oz), or 125%; • Volume of ore processed through the newly built CIL plant amounted to 196 thousand tonnes with an average grade of 2.87 g/t (total gold in processed ore – 561 kg); • The CIL plant was operating at projected throughput per working hour (>50 t/hour) and higher recovery rate (92.9%); • Heap leach operations were discontinued at the end of December, 2019; • Ore mined amounted to 151 thousand tonnes (20% less than in the same period of the previous year). Stripping volume in H1 2020 was 429 thousand m3 (17% less than in H1 2019); • The average grade in ore mined in H1 2020