Resqunit AS

RESQUNIT AB har mottatt godkjenning for notering av sine aksjer på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Den første handelsdagen er 26 November

Del

Nasdaq Stockholm kunngjorde i dag at Resqunit AB (publ) (“Resqunit” eller “Selskapet”) møter kravene til notering på Nasdaq First North Growth Market. Første dag for handel med Selskapets aksjer på Nasdaq First North Growth Market er fredag 26 november 2021.

CEO i RESQUNIT, Helge Trettø Olsen
CEO i RESQUNIT, Helge Trettø Olsen

Nasdaq Stockholm har i dag annonsert at Resqunit oppfyller noteringskravene på Nasdaq First North Growth Market. Første handelsdag vil være fredag 26. november, med børskode RESQ og ISIN-kode SE0017131220. Resqunit har i forbindelse med søknaden for notering på Nasdaq First North Growth Market utarbeidet en Selskapsbeskrivelse som nå er tilgjengelig på Selskapets nettsted www.resqunit.com. Selskapsbeskrivelse er ikke et prospekt, er ikke godkjent av "Finanstilsynet/Finansinspektionen" og inneholder ikke tilbud om å tegne Selskapets aksjer eller andre finansielle instrumenter innenfor Sverige eller annen jurisdiksjon.

Helge Trettø Olsen, CEO og med-grunnlegger av Resqunit, kommenterer:

“Resqunit vil øke bærekraften i fiskeindustrien globalt. Ved å bruke sensordata og programvare har vi som mål å øke forutsigbarheten i fiske og dermed redusere fiskerienes ressursbruk. Med løsninger for å sikre, uskadeliggjøre og hente opp tapt fiskeutstyr fra havet vil selskapet redusere tap av fiskeutstyr og "spøkelsesfiske". Notering på Nasdaq First North Growth Market gir et bredt publikum mulighet til å investere i et innovativt selskap som jobber med spydspissteknologi mot en stadig mer regulert kundebase. Samtidig forbedrer vi selskapets evne til å realisere vekstplanene.”

Selskapet har en bred base av dedikerte aksjonærer som spenner fra mindre private investorer til store internasjonale investeringsfond.

Juridisk rådgiver

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har gitt juridisk rådgivning gjennom hele oppføringsprosessen.

Sertifisert rådgiver

Mangold Fondkommission AB I 08-503 015 61 I ca@mangold.se

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

CEO i RESQUNIT, Helge Trettø Olsen
CEO i RESQUNIT, Helge Trettø Olsen
Last ned bilde

Om Resqunit AS

Resqunit AS
Grenseveien 21
4313 Sandnes

+4790168908https://www.resqunit.com
Resqunit er et havteknologiselskap som utvikler innovativt utstyr for å uskadeliggjøre og hente opp tapt fiskeutstyr fra havet. Gjennom sensor-datainnsamling og programvare har selskapet som mål å øke kunnskapen om havet og øke forutsigbarhet i fisket. Hvert år går mellom 500 000 og 1 000 000 tonn fiskeredskap tapt på havet. En betydelig mengde av dette består av plast som over tid løses opp til mikroplastpartikler og tas opp i næringskjeden. Tapte redskaper skader både fiskeriene, dyrebestandene og miljøet.

Resqunit AB (publ) ble grunnlagt i 2021 som et holdingselskap (listco) som eier 100 % av aksjene i sitt norske datterselskap Resqunit AS, grunnlagt i 2017.