Partiet De Kristne

Resolusjoner fra Landsmøte PDK 2021

Del

PDK har i helgen gjennomført sitt landsmøte 2021. Der ble en rekke viktige politiske saker i handlingsprogrammet for neste stortingsperiode, og resolusjoner vedtatt.

1. Partiet de Kristne vil tilrettelegge for fortsatt norsk olje- og gassproduksjon

PDK ønsker å forlenge tidshorisonten til norsk petroleumsvirksomhet. I den anledning vil PDK bidra til å utlyse/tildele flere letelisenser på norsk sokkel og i tillegg åpne nye områder for petroleumsvirksomhet. Det er lønnsomheten under gjeldende miljøkrav som skal bestemme omfanget av og levetiden til norsk petroleumsproduksjon. Norsk næringsliv og norsk velferd skal ikke betale prisen for en klimapolitikk som ikke påvirker CO2 globalt, men som vil føre til arbeidsledighet og økonomisk nedgang nasjonalt. PDK vil samtidig være tydelig på at vi ikke ønsker leteboring i Lofoten og Vesterålen, Norge «matfat» og ynglested for torsken/skreien.

PDK begrunner sin petroleumspolitikk med at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at klimaendringer er menneskeskapt. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sine hypoteser om en forestående temperaturøkning og klimaforverring, forårsaket av antropogene CO2-utslipp, er ikke underbygget med observasjoner. Selv om man legger IPCCs hypoteser til grunn, vil en politisk styrt avvikling av norsk petroleumsvirksomhet ikke ha noen målbar påvirkning på klodens klima

2. PDK vil ha radikal kjønnsteori ut av læreplanene

Partiet De Kristne, PDK, ønsker å ta radikal kjønnsteori ut av læreplanene for norsk grunnskole og rammeplanen for barnehagen. Vi ønsker også at skolene skal si nei til besøk fra aktører som vil promotere ideen om at barn kan være født i feil kropp. Ideen om at det er mulig å være i feil kropp kan føre til at barn og ungdommer utsettes for en ødeleggende og irreversibel medisinsk behandling. PDK vil også stanse all offentlig finansiering av Rosa Kompetanse. 

3. Livet starter ved unnfangelsen

Partiet De Kristne legger fosterets egen verdi til grunn i diskusjonen om kvinners rett til selvbestemt abort. Vi anerkjenner livets start ved unnfangelsen, og mener at fosteret deretter har en juridisk rett til liv. Vi vil føre en politikk som i størst mulig grad ivaretar mor og barn der graviditeten innebærer store utfordringer, slik at å fullføre svangerskapet blir et ønske og en selvfølge for alle.

4. Vindkraft

Partiet De Kristne, PDK, vil stanse all utbygging av vindkraft i Norge. Vi vil også reversere all utbygging av vindturbiner i vår vakre natur.

PDK mener:

  • at all subsidiering av vindkraft stanses.
  • at alle kommunar i Norge bør seie nei til utbygging av vindturbinar.
  • at eksisterande vannkraftverk skal få eit skjermingsfradrag for investeringer i effektivisering av sine anlegg.
  • at all utbygging av vindturbinindustri i landet skal stanses og eksisterande anlegg fjernast.

Nøkkelord

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg pressemeldinger fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Partiet De Kristne

Slå ring rundt Stortinget6.8.2021 09:18:27 CEST | Pressemelding

Vi ønsker å slå ring rundt Stortinget for våre barn og familier. Det biologiske prinsippet er brutt med dagens barneverns politikk og vi ser ikke endringer i dagens samfunn selv med 11 dommer mot Norge fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Høyesterett slår fast brudd på EMK artikler i 2020, selv om de har vært med på å avvise disse sakene i Høyesterett tidligere. Rundskriv til dagens barnevernskontorer endrer ikke holdninger eller retning for å etterleve menneskerettighetene i Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom