SINTEF

Rekordstort klimaprosjekt til Norge: 270 millioner for å bekjempe klimaendringene

Del

EU gir 270 millioner kroner til forskningsprosjekt som skal bedre sårbare områders evne til å håndtere klimaendringene. Klimaprosjektet ledet av SINTEF er den største EU-tildelingen til et norskledet klimaprosjekt noensinne.

Sintef og Vesterålen er i førersetet for et rekordstort EU-prosjekt som skal vise styresmaktene hvordan klimaendringene påvirker. Teamet består av (f.v.) Hugo Jacobsen, leder i Vesterålen Regionråd, Ane Høyem fra GaiaVesterålen, forskningssjef Odd Are Svensen fra Sintef og Stig Pettersen, prosjektleder i Andfjord Salmon.
Sintef og Vesterålen er i førersetet for et rekordstort EU-prosjekt som skal vise styresmaktene hvordan klimaendringene påvirker. Teamet består av (f.v.) Hugo Jacobsen, leder i Vesterålen Regionråd, Ane Høyem fra GaiaVesterålen, forskningssjef Odd Are Svensen fra Sintef og Stig Pettersen, prosjektleder i Andfjord Salmon.

Mer ekstremvær, høyere temperatur i havet og stigende havnivå. Utfordringene er mange i tiden som kommer, derfor er 12 særdeles sårbare, regioner i Europa nå  blitt utpekt som kjerneområder som i prosjektet som har fått navnet Resist.I Norge er Vesterålen et slikt område, og blir dermed spydspissen i prosjektet som ved hjelp av innovasjon, vitenskap og teknologi skal gjøre regionene mer bærekraftige.

–Vi er både glade og stolte for at for at RESIST-prosjektet blir realisert. Vi ser dette som en stor anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har skaffet oss gjennom blant annet samarbeidet med Vesterålen og forsknings- og innovasjonssatsingen GaiaVesterålen. Sammen skal vi gjøre styremaktene i stand til å ta bedre beslutninger, sier Odd Are Svensen. Han er forskningssjef i SINTEF, forskningsinstitusjonen som nå skal lede hele 56 partnere over hele Europa. 

Et viktig bidrag

Ved hjelp av digitale modeller skal forskerne visualisere alt fra hvordan havet stiger og klimaet påvirker. Dette skal brukes til å forklare klimaeffekten i regionene for styresmaktene. Helt konkret vil man gjennomføre storskala utprøvinger av innovasjoner for klimatilpasning i de 12 utpekte regionene, for deretter overføre kunnskap og innovative løsninger mellom regionene. Prosjektet som har et totalbudsjett på nesten 270 millioner kroner (26,6 millioner euro), er et samarbeidsprosjekt med 56 partnere fra EU, Norge og Ukraina over en femårsperiode.

– Prosjektet er et viktig bidrag for SINTEFs strategi for å støtte FN bærekraftsmål og vil bidra til at lokalsamfunn og næringsliv bedre kan møte klimaendringene. Prosjektet er et eksempel hvordan SINTEF kan bidra med digital teknologi som kan brukes til endring og beslutningsstøtte for å redusere konsekvensene av klimaendringen,» sier Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF.

Fremtidens løsninger 

Sammen med SINTEF-forskerne har aktører i Vesterålen i flere år arbeidet med teknologiutvikling, samt mobilisering av lokalsamfunnet for å tilpasse seg klimaendringene. Derfor kommer norske partnere vil spille en nøkkelrolle i RESIST.

– Dette er fantastiske nyheter og vil ha stor betydning for Vesterålen. Som kystkommuner er Vesterålen i stor grad avhengig av havet både når det gjelder fiskeri og turisme. Gjennom RESIST får Vesterålen ta del i et viktig prosjekt som både kan si noe om og komme med løsninger på fremtidens klimautfordringer, sier Hugo Jacobsen, leder i Vesterålen Regionråd.

For lokalsamfunnene

RESIST vil få stor betydning for lokalsamfunnet i Vesterålen framover. GaiaVesterålen-plattformen vil videreutvikles for å vise frem virkning av klimaendringer og bidra til at lokalsamfunnet, både privat og offentlig sektor, samt husholdningene blir mer miljøvennlige og slutter opp om miljøkontrakten som står sentralt i GaiaVesterålen. .

 –Vi har alltid levd av og med naturen og det må vi sørge for at vi kan gjøre i framtida også, fordi verden er i forandring. Jeg tror regioner som Vesterålen har en viktig rolle å spille i å stoppe klimaendringene, menn også i å spre kunnskap om klimatilpasning. Gjennom Resist vil vi utvikle et verktøy som kan hjelpe oss i å planlegge bedre for et endret klima i framtida, sier Ane Høyem, prosjektleder for GaiaVesterålen.

 

Nøkkelord

Kontakter

Senior forretningsutvikler Vilija Balionyte-Merle, e-post: Vilija.Balionyte-Merle@sintef.no, tlf +4748099794
eller
Forskningsleder Jan Håvard Skjetne, e-post: jan.h.skjetne@sintef.no , tlf +47 93409191

Bilder

Sintef og Vesterålen er i førersetet for et rekordstort EU-prosjekt som skal vise styresmaktene hvordan klimaendringene påvirker. Teamet består av (f.v.) Hugo Jacobsen, leder i Vesterålen Regionråd, Ane Høyem fra GaiaVesterålen, forskningssjef Odd Are Svensen fra Sintef og Stig Pettersen, prosjektleder i Andfjord Salmon.
Sintef og Vesterålen er i førersetet for et rekordstort EU-prosjekt som skal vise styresmaktene hvordan klimaendringene påvirker. Teamet består av (f.v.) Hugo Jacobsen, leder i Vesterålen Regionråd, Ane Høyem fra GaiaVesterålen, forskningssjef Odd Are Svensen fra Sintef og Stig Pettersen, prosjektleder i Andfjord Salmon.
Last ned bilde

Lenker

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom