Alfred Berg Kapitalforvaltning

Rekordstor utdeling til veldedighet fra etisk fond

Del

Hvert år deler Alfred Berg Humanfond ut to prosent av fondskapitalen (per 31. desember) til ideelle organisasjoner. Ved årets utdeling 13. februar ble 1,9 millioner kroner delt ut, det høyeste beløpet noensinne. Etter det Alfred Berg kjenner til, finnes det ingen tilsvarende fond i Norge som både forvaltes etter etiske investeringskriterier, og utbetaler en andel til ideelle organisasjoner.

Etisk fondssparing som også støtter veldedighet

Den årlige utdelingen fra Alfred Berg Humanfond har blitt en institusjon for norske ideelle organisasjoner. Årets utdelingsbeløp er det høyeste så langt, på 1 899 433 kroner, og fordeles med ulike beløp på 49 ideelle organisasjoner (se vedlagt tabell). Siden utdelingen startet i år 2000 har totalt nær 21 millioner kroner blitt gitt til veldedighet.

- Det er fondssparerne selv som har bestemt hvilke organisasjoner som skal motta midler ved Humanfond-utdelingen. Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig hvilken ideell organisasjon de ønsker å støtte, forteller Alexander Hofsmoen, kontaktperson for Alfred Berg Humanfond. 

Ingen tilsvarende fond i Norge

I tillegg til å dele ut midler til ideelle organisasjoner, så er Alfred Berg Humanfond forvaltet etter strenge etiske forvaltningsprinsipper som er inntatt i fondsvedtektene. Det innebærer at det gjøres en nøye analyse av alle selskapene det investeres i. Forhold som vurderes er blant annet knyttet til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet. Fondet investerer i hovedsak i norske aksjer, men mandatet åpner også for en viss andel i utenlandske aksjer. Petter Tusvik er ansvarlig for etiske investeringer i Alfred Berg og forvalter av Humanfondet.

- Humanfondet bidrar for det første til at investorenes midler investeres i henhold til strenge etiske kriterier. For det andre donerer investorene en del av midlene de har investert til en ideell organisasjon som de selv velger, forteller Petter Tusvik. – Etter det Alfred Berg kjenner til, finnes det ingen fond som gjør det samme i Norge, fortsetter Tusvik.

Betydningsfulle bidrag

Det er 15. året på rad at utdelingen fra Alfred Berg har blitt arrangert. Ved å investere i fondet får investor også bidratt med en god gjerning, ved at en andel av kapitalen ved slutten av året blir gitt til en veldedig organisasjon. Ved årets utdeling mottok 49 ideelle organisasjoner midler fra Humanfondet. Organisasjonen som mottok mest var SOS-barnebyer, med en utbetaling på 484 336 kroner. SOS-barnebyer er i dag tilstede i over 130 land i verden.

- Vi er svært takknemlige for gaven vi mottar. Den sikrer at vi i SOS-barnebyer kan hjelpe enda flere barn som er foreldreløse eller står i fare for å miste foreldrene sine. Jeg vil både takke forvalterne av Alfred Berg Humanfond for en god jobb, og andelseierne som har valgt SOS-barnebyer som den organisasjonen de vil støtte, sier Kate Bergesen, leder for relasjonsmarkedet i SOS-barnebyer.

Etisk fondssparing i vinden

Ved å spare i Alfred Berg Humanfond investeres pengene i attraktive selskaper som oppfyller strenge etiske investeringskriterier. Fondet har også levert solid avkastning. For 2014 ble avkastningen 15,7% og annualisert avkastning siste fem år er 12,5%, viser tall fra Morningstar.

- Det er stabile andelseiere i Alfred Berg Humanfond, og vi ser at det er interesse for etiske investeringsalternativer. Vi håper flere får øynene opp for etiske og bærekraftige investeringer i tiden fremover, sier Petter Tusvik.

  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Petter Tusvik, SRI leder for de etiske fondene i Alfred Berg Kapitalforvaltning

Telefon: (+47) 22 00 51 84 / Mail: petter.tusvik@alfredberg.com

Alexander Hofsmoen, Kontaktperson for Alfred Berg Humanfond

Telefon: (+47) 22 00 51 54 / Mail:  alexander.hofsmoen@alfredberg.com

  

Om Alfred Berg Humanfond

Aksjefondet Alfred Berg Humanfond investerer i hovedsak i norske aksjer og forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Forvaltere av fondet er Leif Eriksrød og Petter Tusvik. Fondet har en moderat risikoprofil og investerer hovedsakelig i de største selskapene på Oslo Børs. Inntil 20 prosent av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Fondet søker å få en langsiktig og stabil meravkastning utover sine referanseindeks som er sammensatt av 90 prosent Oslo Børs Totalindeks og 10 prosent MSCI World Index. 2 prosent av fondets forvaltningskapital overføres årlig til andelseierens ønskede mottaker (veldedig organisasjon).

Fondets etiske investeringsprofil innebærer at finansielt attraktive selskaper blir analysert i forhold til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet. Fondet investerer ikke i selskaper tilknyttet våpen-, tobakk-, alkohol- eller pornografiindustrien. Alfred Berg Humanfond samarbeider med MSCI ESG Research, et verdensledende screeningselskap, om etisk screening av investeringsuniverset. Fondet har også et eget etisk råd som legger rammene for nye og eksisterende etiske plasseringskriterier.

Dette dokumentet er utarbeidet av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, et heleid datterselskap av BNP Paribas Investment Partners og er under tilsyn av Finanstilsynet.

VIKTIG INFORMASJON

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet.

Fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på www.alfredberg.com.


Bilder

Utdeling fra Alfred Berg Humanfond for året 2014 og akkumulert
Utdeling fra Alfred Berg Humanfond for året 2014 og akkumulert
Last ned bilde
Markedsoppdatering ved Petter Tusvik, ansvarlig for etiske investeringer i Alfred Berg og forvalter av Humanfondet
Markedsoppdatering ved Petter Tusvik, ansvarlig for etiske investeringer i Alfred Berg og forvalter av Humanfondet
Last ned bilde
Kate Bergesen, leder for relasjonsmarkedet i SOS-barnebyer og Alexander Hofsmoen, kontaktperson for Alfred Berg Humanfond
Kate Bergesen, leder for relasjonsmarkedet i SOS-barnebyer og Alexander Hofsmoen, kontaktperson for Alfred Berg Humanfond
Last ned bilde
Kate Bergesen, leder for relasjonsmarkedet i SOS-barnebyer og Alexander Hofsmoen, kontaktperson for Alfred Berg Humanfond
Kate Bergesen, leder for relasjonsmarkedet i SOS-barnebyer og Alexander Hofsmoen, kontaktperson for Alfred Berg Humanfond
Last ned bilde

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere2.9.2014 08:28:14 CESTPressemelding

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom