Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta

Del

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell
Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell

Olje- og energiministeren har gitt tillatelse til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune, som om det blir realisert, blir det største i landet. Svenske Eolus Vind AS har sammen med Veidekke AS startet opp anleggsarbeidet og bygd vei opp i høyfjellet, uten at alle tillatelser er i orden. I Jillen Njaarke reinbeitedistrikt er det bygd mange store vannkraftverk og overføringslinjer, og Helgeland har et gigantisk kraftoverskudd.  Dette er prosjektet har ingen behov for, ikke andre enn investorer i inn- og utland. 

Med noen pennestrøk vil Tina Bru og regjeringen gi bort fjellet som gave til svenske Eolus Vind AS - en ny aktør, helt uten tradisjoner eller rettigheter til dette fjellområdet. Vesterfjellan har vært reinbeiteland i alders tid. Det var i disse fjellene den samiske pioneren Elsa Laula Renberg som kjempet for reinbeiteområdene, levde for 100 år siden. Reindriftssamene og deres kultur og levesett skal være beskyttet av både norsk lov og internasjonale avtaler. Likevel ser den norske statsmakten i 2020 seg berettiget til å ta fra de bit for bit, her 55 km2 med flyttelei og kalvingsland og forvandle fjellet til industriområde. 

Reinbeitedistriktet har ikke nådd fram overfor myndighetene. Da gjenstod det å be om beskyttelse hos vår tredje statsmakt, rettsvesenet. Det koster i tid og  penger, driftsinntektene går til daglig brød og rekker ikke til dyre advokater og rettslige prosesser.

Motvind Norge tilbød reinbeitedistriktet hjelp, og Jillen Njaarke tok saka til retten, med Motvind som økonomisk garantist. Dette ble både vi og reinbeitedistriktet straffet for. Motparten fikk godkjent saksomkostninger på til sammen 1,7 millioner kroner - i ei lita sak og fire dager i retten. 1,7 millioner skal altså de som prøver å verne naturen og levebrødet sitt, måtte betale Aquila Capital og Eolus Vind AS, som er gitt land og vann gratis i gave, og som kjøper og selger fjellet for hundrevis av millioner og pantsetter det for milliarder. Etter at Eolus fikk en gratis konsesjon, er selskapet videresolgt til tyske Aquila Capital og konsesjonsområdet pantsatt for hele 315 000 000 euro. 

- Om slike saksomkostninger blir standard her i landet, så vil det si at reindrifta er historie om kort tid, sier Torstein Appfjell som er leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Han har 580 dyr i vinterflokken sin.

- Dette er storsamfunnets overgrep mot sørsamisk kultur. Dette er David mot Goliat. Dette er urett og overgrep satt i system. Et slikt samfunn vil vi ikke ha. Eivind Salen er klar.

- Reindrifta på Helgeland har måttet avstå mye areal til utbygging av vannkraft. Vi ber det norske folk støtte kampen mot dette overgrepet, slik at Jillen-Njaarke kan beholde Vesterfjellan med flyttelei og kalvingsland. Sist helg kom det inn en halv million kroner. I dag to dager seinere, gjenstår bare 40% av beløpet som trengs. Det viser styrke. Det viser hjerte. Det viser vei videre til framtida her i landet. I Norge skal vi ikke la pengegriske selskap få knuse naturen, reindrifta eller sørsamisk kultur! Ingen spleis vi har organisert har gått bedre enn denne. Dette skal vi klare!

Lenker

Spleis Støtt reindriftsfamiliene mot utbyggerne

Øyfjellprosjektet og Vesterfjellan


Kontakter
Torstein Appfjell, mobil 905 07 332 - Jillen Njaarke reinbeitedistrikt
Eivind Salen, mobil 900 96 564 - Motvind Norge
Lena Mellingen, mobil 402 21 214 - Motvind Øyfjellet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell
Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell
Last ned bilde
kart som viser lokalisering av det kontroversielle Øyfjellet vindkraftverk på Helgelandskysten. kart: Bård Solem, Motvind Norge
kart som viser lokalisering av det kontroversielle Øyfjellet vindkraftverk på Helgelandskysten. kart: Bård Solem, Motvind Norge
Last ned bilde
Torstein Appfjell, leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Foto: privat
Torstein Appfjell, leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Foto: privat
Last ned bilde
Lena Mellingen, leder i Motvind Øyfjellet. Foto: privat
Lena Mellingen, leder i Motvind Øyfjellet. Foto: privat
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Motvind Norge står samlet!8.11.2020 18:26:10 CETPressemelding

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

Valgkomiteen foreslår fornyet tillit til Salen6.11.2020 13:51:10 CETPressemelding

Vi i valgkomiteen er glade for å kunne legge fram et forslag til et meget sterkt styre. Eivind Salen har vært en sterk stemme og samlende kraft for Motvind Norge, og valgkomiteen mener at dette arbeidet bør han få fortsette. Vi anbefaler landsmøtet å gi Eivind Salen fornyet tillit. Med god fordeling på geografi, kjønn, kultur og kompetanse, samtidig som kontinuiteten sikres, vil det nye styret være godt rustet i den videre kampen for natur, miljø og livskvalitet. Det er når vi står samlet at vi vinner saken vår!

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom