Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta

Del

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell
Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell

Olje- og energiministeren har gitt tillatelse til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune, som om det blir realisert, blir det største i landet. Svenske Eolus Vind AS har sammen med Veidekke AS startet opp anleggsarbeidet og bygd vei opp i høyfjellet, uten at alle tillatelser er i orden. I Jillen Njaarke reinbeitedistrikt er det bygd mange store vannkraftverk og overføringslinjer, og Helgeland har et gigantisk kraftoverskudd.  Dette er prosjektet har ingen behov for, ikke andre enn investorer i inn- og utland. 

Med noen pennestrøk vil Tina Bru og regjeringen gi bort fjellet som gave til svenske Eolus Vind AS - en ny aktør, helt uten tradisjoner eller rettigheter til dette fjellområdet. Vesterfjellan har vært reinbeiteland i alders tid. Det var i disse fjellene den samiske pioneren Elsa Laula Renberg som kjempet for reinbeiteområdene, levde for 100 år siden. Reindriftssamene og deres kultur og levesett skal være beskyttet av både norsk lov og internasjonale avtaler. Likevel ser den norske statsmakten i 2020 seg berettiget til å ta fra de bit for bit, her 55 km2 med flyttelei og kalvingsland og forvandle fjellet til industriområde. 

Reinbeitedistriktet har ikke nådd fram overfor myndighetene. Da gjenstod det å be om beskyttelse hos vår tredje statsmakt, rettsvesenet. Det koster i tid og  penger, driftsinntektene går til daglig brød og rekker ikke til dyre advokater og rettslige prosesser.

Motvind Norge tilbød reinbeitedistriktet hjelp, og Jillen Njaarke tok saka til retten, med Motvind som økonomisk garantist. Dette ble både vi og reinbeitedistriktet straffet for. Motparten fikk godkjent saksomkostninger på til sammen 1,7 millioner kroner - i ei lita sak og fire dager i retten. 1,7 millioner skal altså de som prøver å verne naturen og levebrødet sitt, måtte betale Aquila Capital og Eolus Vind AS, som er gitt land og vann gratis i gave, og som kjøper og selger fjellet for hundrevis av millioner og pantsetter det for milliarder. Etter at Eolus fikk en gratis konsesjon, er selskapet videresolgt til tyske Aquila Capital og konsesjonsområdet pantsatt for hele 315 000 000 euro. 

- Om slike saksomkostninger blir standard her i landet, så vil det si at reindrifta er historie om kort tid, sier Torstein Appfjell som er leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Han har 580 dyr i vinterflokken sin.

- Dette er storsamfunnets overgrep mot sørsamisk kultur. Dette er David mot Goliat. Dette er urett og overgrep satt i system. Et slikt samfunn vil vi ikke ha. Eivind Salen er klar.

- Reindrifta på Helgeland har måttet avstå mye areal til utbygging av vannkraft. Vi ber det norske folk støtte kampen mot dette overgrepet, slik at Jillen-Njaarke kan beholde Vesterfjellan med flyttelei og kalvingsland. Sist helg kom det inn en halv million kroner. I dag to dager seinere, gjenstår bare 40% av beløpet som trengs. Det viser styrke. Det viser hjerte. Det viser vei videre til framtida her i landet. I Norge skal vi ikke la pengegriske selskap få knuse naturen, reindrifta eller sørsamisk kultur! Ingen spleis vi har organisert har gått bedre enn denne. Dette skal vi klare!

Lenker

Spleis Støtt reindriftsfamiliene mot utbyggerne

Øyfjellprosjektet og Vesterfjellan


Kontakter
Torstein Appfjell, mobil 905 07 332 - Jillen Njaarke reinbeitedistrikt
Eivind Salen, mobil 900 96 564 - Motvind Norge
Lena Mellingen, mobil 402 21 214 - Motvind Øyfjellet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell
Flytting mellom årstidsbeitene i Jillen Njaarke. Foto: Ole-Henrik Kappfjell
Last ned bilde
kart som viser lokalisering av det kontroversielle Øyfjellet vindkraftverk på Helgelandskysten. kart: Bård Solem, Motvind Norge
kart som viser lokalisering av det kontroversielle Øyfjellet vindkraftverk på Helgelandskysten. kart: Bård Solem, Motvind Norge
Last ned bilde
Torstein Appfjell, leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Foto: privat
Torstein Appfjell, leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Foto: privat
Last ned bilde
Lena Mellingen, leder i Motvind Øyfjellet. Foto: privat
Lena Mellingen, leder i Motvind Øyfjellet. Foto: privat
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CET | Pressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CET | Pressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom