Den norske kirke

Rekordsøking til kirkestudier

Del

I 2020 har 182 personer søkt seg til utdanning for å jobbe i kirken. Oppgangen på nesten 30 prosent, fra 143 søkere i fjor, tyder på at stadig flere kan tenke seg Den norske kirke som framtidig arbeidsplass.

Thor Haavik ble vigslet til prest i Bergen forrige uke, her er det like før den høytidelige seremonien i domkirken. (Foto: Marit Hommedal)

Denne våren har mange kommende studenter søkt seg til studier innenfor for teologi, kirkemusikk, diakoni og kirkelig undervisning. Samtlige kirkefagstudier har en oppgang i antall søkere. Tallene viser at særlig innenfor diakonien er det en kraftig oppgang, fra 39 til 68 søkere. Tre flere studenter har søkt seg til henholdsvis teologistudiet og kateketstudiet, mens fire flere enn i fjor har valgt kirkemusikk.

- Dette er gledelige tall som sier noe om at flere ønsker å jobbe i kirken. Tallene er et resultat av målrettet arbeid med kirkelig rekruttering, der både studiesteder, fagforeninger, arbeidsgivere og Kirkerådet satser for å rekruttere bredt til jobb i kirken, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, valgt leder i Kirkerådet.

Den oppadgående trenden startet i 2018, og årets rekordtall er en fortsettelse av den positive utviklingen. Det er likevel behov for flere som velger kirkefagstudier, da gjennomsnittsalderen på særlig prester er høy. I løpet av ti år vil omtrent hver tredje prest gå av med pensjon.

- Vi har en stor jobb å gjøre også de neste årene, og vi ser at rekrutteringssatsing nytter. Vi tror denne spesielle våren får mange til å sikte seg inn mot arbeid med mennesker og verdier. I denne tiden har også mange opplevd at kirken er viktig i menneskers liv, og det er forventninger om at kirken er åpen og til stede. I tillegg har vi som kirke et unikt budskap og en formidling av håp som ikke mange kan matche, det tror jeg flere unge og voksne vil være med å formidle, avslutter kirkerådslederen.

Kontakter

Kontakperson Aleksander Garmann Gullaksen, Kirkerådets prosjektleder for rekruttering, ag445@kirken.no eller 957 01 162

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no