OBOS

Rekordresultat gir fundament for videre vekst

Del

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.

Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner.

– De gode resultatene styrker OBOS’ muligheter til å oppfylle sitt hovedformål om å bygge flest mulig boliger og levere gode tjenester til kunder og medlemmer. Resultatet gir et solid grunnlag for videre vekst, i tillegg til egenkapital som buffer mot markedsvariasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Godt resultat fra boligutvikling og store tomteinvesteringer 

Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige.

 Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Det ble igangsatt netto 2769 boliger som er en reduksjon på 6 prosent fra 2018. OBOS hadde netto 4 277 boliger under produksjon, en reduksjon på 13 prosent fra 2018, blant annet som følge av en større andel prosjekter i samarbeid med andre. Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene.

 – Markedsutsiktene i både Norge og Sverige er positive og gir grunnlag for videre offensiv satsing for OBOS. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er å ha mange nok byggeklare prosjekter i sentrale vekstområder. OBOS har derfor hatt et høyt investeringsnivå i 2019. Det er kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger innenfor en samlet investeringsramme på 3,4 milliarder kroner. Blant de viktigste investeringene er satsingen på Hinna Park i Stavanger og flere større prosjekter i Stockholm, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Næringseiendom – en viktig del av verdikjeden i OBOS 

Også i 2019 har næringseiendom skapt betydelig verdier for OBOS-konsernet, blant annet ved salg av aktiva for 1,8 milliarder kroner kombinert med god drift og verdiøkning i prosjekt- og eiendomsporteføljen for øvrig. Samlet resultat før skatt i divisjon næringseiendom utgjorde 1 milliard kroner mot 532 millioner kroner i 2018. 

– OBOS har de siste årene valgt å benytte et godt marked for næringseiendom til å frigjøre store verdier gjennom salg. Vi har på gang flere store byutviklingsprosjekter innenfor næringseiendom, blant annet Oslo K i Kværnerbyen, Holmlia Senter og Construction City på Ulven i Oslo som har forventet byggestart i 2021, sier konsernsjefen.

 Aksjeinvestering som verdiskaper

OBOS har et langsiktig industrielt eierskap og er største eier i Veidekke, AF Gruppen og JM AB. I SBC AB er OBOS nest største eier. I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018 og genererte utbytteinntekter på 531 millioner kroner. 

– 2019 var et meget godt år for våre investeringer i bygg, anlegg og eiendomssektoren. Dette gir OBOS betydelig økonomisk handlekraft og mulighet til å investere i ny virksomhet fremover, primært med fokus på boligutvikling, sier Siraj. 

Solid drift i samtlige virksomhetsområder 

OBOS’ øvrige operasjonelle virksomhet innenfor bank, boligforvaltning og energi viste solid vekst og god resultatutvikling. Driften er preget av et sterkt fokus på digitalisering, IT-investeringer og videre tjenesteutvikling for å møte nye kundebehov, sier konsernsjefen. 

Rekordantall medlemmer og samfunnsbidrag 

I løpet av året fikk OBOS 27 454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473 386.

 – Å opprettholde en så sterk medlemsvekst viser at vi fortsatt evner å skape merverdi for medlemmene samtidig som vi skaper gode økonomiske resultater. Vi ser frem til å introdusere vårt medlemsprogram også i Sverige i løpet av 2020, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Det ble i 2019 gitt til sammen 156 millioner kroner i samfunnsbidrag i form av gaver og samarbeidsavtaler knyttet til tiltak for barn og unge, frivillighet, idrett, kultur og sosiale formål.

Les fjerdekvartalsrapporten her. 

Kontakter

Daniel Kjørberg SirajKonsernsjef i OBOS

913 82 777

Bilder

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

02333http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 470 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg saker fra OBOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom