Kulturtanken

Rekordmange søkere

Del

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere.

Illustrasjonsbilde: NTB
Illustrasjonsbilde: NTB

«Inkludering i kulturliv» skal bidra til å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter. Ordningen har i år en ramme på 12,6 millioner kroner.

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, var det kommet inn 161 søknader, og det er søkt om totalt over 31 millioner kroner.

Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten. Kulturtanken forvalter tilskuddsordningen på vegne av Kulturdepartementet.

– Det gleder meg at så mange ser verdien av å søke på «Inkludering i kulturliv». Å få utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten kan bidra til identitetsbygging, anerkjennelse og følelsen av tilhørighet, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Vi legger opp til å være ferdige med saksbehandlingen i løpet av april. Kulturtankens ungdomsråd har en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.

Fakta om tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv»

  • Ordningen er del av arbeidet med økt mangfold i kulturlivet og frivilligheten.
  • Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.
  • Kulturtanken forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet.
  • Rammen for ordningen er på 12, 6 millioner kroner i 2022, en økning på 7,6 millioner kroner fra 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde: NTB
Illustrasjonsbilde: NTB
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/