Politihøgskolen

Rekordmange søker etter- og videreutdanning

Del

Stadig flere søker seg til etter- og videreutdanning (EVU) ved Politihøgskolen. Dette har vært en utvikling over flere år, og tallene for våren 2019 viser rekordstor interesse.

LANG REKKE: Store kull, som her ved avslutningen i Oslo rådhus i 2018, har bidratt til bemanningsøkning og økte behov for videre kompetanseheving i politiet. Foto: Naledi Forbord
LANG REKKE: Store kull, som her ved avslutningen i Oslo rådhus i 2018, har bidratt til bemanningsøkning og økte behov for videre kompetanseheving i politiet. Foto: Naledi Forbord

I studieåret 2017/2018 var det 3654 innstilte søkere, og 2536 fikk plass. Innstilte søkere er antallet politidistriktene og særorganene ønsker skal tas opp til EVU, og noen eksterne søkere. Ansatte i politiet utgjør hoveddelen av søkermassen. Både antall innstilte og de som blir tilbudt studieplass har økt de senere årene. Bekymringen nå er om høgskolen kan innfri en ytterligere økning i behovet for etter- og videreutdanning.

Det vektlegges et kompetanseløft i etaten, også knyttet til kvalitetsdelen av politireformen. Et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde øker også kravene til kompetanse. Behovet for etter- og videreutdanninger øker i tillegg grunnet mange år med store kull som er uteksaminert fra høgskolens bachelorutdanning. Mange flere kommer tilbake – med behov for spesialisering og ytterligere kompetanseutvikling.

Etterutdanninger er opplæring og kursvirksomhet, mens videreutdanninger gir studiepoeng.

En vesentlig årsak til økningen er den store veksten i antallet som nå får videreutdanning innen etterforskning.

Søkertallene for våren 2019 tyder på at økningen fortsetter, til nok et rekordhøyt nivå. Innen den ordinære søknadsfristen 1. mars var det 2552 søkere, en økning på 24 prosent fra året før. Tallet forventes å stige ytterligere, noen studier har søknadsfrist senere på våren.

Når man sammenligner søkertall år for år, vil det alltid være variabler ut fra hvilke studier som har hvilken søknadsfrist, og hvilke som har stor oversøkning. Men tendensen de siste årene er uansett klar: Stadig flere ansatte i politiet er interessert i, og villig til, å ta etter – og videreutdanning.

Det er minst to «hovedopptak» til EVU hvert år, og de høye søkertallene fra første runde tyder på at også antall innstilte søkere vil ende på ny rekord sum total.

 
Siw Thokle. Foto: PHS

- Det er både gledelig og utfordrende med den økte interessen. Politireformen har nå har gått over fra en strukturreform til kvalitets- og profesjonaliseringsreform, slik påtroppende politidirektør Benedicte Bjørnland ga uttrykk for i et intervju for litt siden. Politihøgskolen og EVU skal og må bidra med viktig og riktig kompetanseheving sier avdelingsleder for EVU ved Politihøgskolen, Siw Thokle.

Hun understreker at også politidistriktene melder inn ønske om større opptak.

- Vi ser at det er oversøkning på en rekke av våre utdanninger. Flere politidistrikter etterlyser større opptak på for eksempel «Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere» og «Innføring i politiledelse». Samtidig skal vi opprettholde økt volum på videreutdanning i etterforskning generelt. Og så skal vi imøtekomme behovene for vesentlig og krevende operativ opplæring, i tillegg til andre aktuelle fagområder.

Og lederen for EVU understreker behovet for en satsning.

- Vi jobber målrettet med å se hvordan vi skal møte det store behovet, og ser at det i årene fremover vil være stort behov for ytterligere satsning på etter- og videreutdanning i norsk politi, sier Siw Thokle.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

LANG REKKE: Store kull, som her ved avslutningen i Oslo rådhus i 2018, har bidratt til bemanningsøkning og økte behov for videre kompetanseheving i politiet. Foto: Naledi Forbord
LANG REKKE: Store kull, som her ved avslutningen i Oslo rådhus i 2018, har bidratt til bemanningsøkning og økte behov for videre kompetanseheving i politiet. Foto: Naledi Forbord
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom