Den norske kirke

Rekordmange smårollinger døpt i 2022

Del
De foreløpige tallene viser at rekordmange 1–3-åringer ble døpt i Den norske kirke i fjor. Antall kirkebryllup er det høyeste på fem år.
Mer enn 11 000 barn i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke i 2022. Foto: Malin Longva / Den norske kirke.
Mer enn 11 000 barn i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke i 2022. Foto: Malin Longva / Den norske kirke.

Tallene for 2022 viser at mer enn 11 000 smårollinger i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke. Det er 2 000 flere enn før pandemien. I alt var det nærmere 28 000 dåp i kirken i fjor.

– Når så mange foreldre velger å døpe 1–3-åringer viser det at dåpen har stor betydning. Dåp er tradisjon for mange, men det handler også om å sette livet inn i en større sammenheng.

Det sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum etter at den foreløpige statistikken om Den norske kirke ble offentliggjort hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dåpstallene for Den norske kirke i 2022 viser at andelen døpte av fødte er 54 %, noe som er på samme nivå som i 2017. I pandemiåret 2020 var det samme tallet 45 %.

– Dåp er en feiring av livet og gir tilhørighet til kirkens store fellesskap, sier Raaum.

3,5 millioner nordmenn er medlem i kirken, som utgjør 64 % av befolkningen.

Høyeste antall kirkebryllup siden 2017

Kirkerådsleder Raaum mener det er gledelig at også vielser er på sitt høyeste siden 2017.

– Tallet henger nok sammen med at en del utsatte bryllupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og venner. Samtidig er tallet betydelig høyere enn i 2018 og 2019.

Andelen som velger konfirmasjon ligger også stabilt. I de to foregående årene lå den på 79 %, i 2022 sank den med ett prosentpoeng til 78 %.

Deltakertall på vei opp

Antall deltakere på gudstjenester og arrangement er på vei opp igjen etter pandemien.

Statistikken viser over fire millioner deltakere på gudstjenester gjennom året. Det gir et snitt på 73 deltakere per gudstjeneste. Det er fortsatt 16 % lavere enn før pandemien, men en god økning siden 2021.

– Antall gudstjenester er lavere enn før pandemien. En av grunnene til dette kan være at det fremdeles var noen koronarestriksjoner i starten av 2022. En annen forklaring kan være de høye strømprisene mot slutten av året, som førte til at kirker enkelte steder ble stengt, sier Raaum.

Også deltakere på kirkekonserter er på vei opp. I 2022 var det mer enn en million deltakere på konserter i Den norske kirke. Det er en tredobling siden pandemiåret 2020.

– Vi vet at kirken betyr mye for mange, og det er oppløftende å se at folk kommer både på gudstjenester, konserter og andre arrangement i kirken, sier kirkerådslederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mer enn 11 000 barn i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke i 2022. Foto: Malin Longva / Den norske kirke.
Mer enn 11 000 barn i alderen 1–3 år ble døpt i Den norske kirke i 2022. Foto: Malin Longva / Den norske kirke.
Last ned bilde
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksurd Raaum. Foto: Kolonihaven / Den norske kirke.
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksurd Raaum. Foto: Kolonihaven / Den norske kirke.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke