Fana Sparebank

Rekordhøy rentenetto

Del

Fana Sparebank har en kraftig vekst i både rentenettoen og resultatet for 3. kvartal 2022. Kvartalstallene viser betydelig forbedring av rentenettoen, med en vekst på 31,2 millioner kroner, eller 34,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 121,2 millioner kroner er det høyeste som er registrert for et kvartal. Resultatet for kvartalet på 58,1 millioner kroner er hele 19,9 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (38,2), og gir en egenkapitalavkastning på 8,3 prosent.

— Vi er svært fornøyde med resultatene vi fremlegger for 3. kvartal. Vi har definitivt lykkes i arbeidet med en gradvis normalisering av rentenivåene på både utlån og innskudd etter skjermingen av utlånskunder under pandemien. Den gang var et av våre viktigste tiltak å holde boliglånsrenten spesielt lav, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø. — Resultatutviklingen fra kjernevirksomheten viser at det ikke bare er inntektssiden som er styrket. God kostnadskontroll gjør at resultatet er økt med over 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, legger Nærø til.

Netto renteinntekter utgjorde 121,2 millioner kroner mot 90 i 3. kvartal i fjor. Økningen er et godt uttrykk for at kjernevirksomheten utvikler seg meget positivt. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker til 1,60 i 3. kvartal, opp fra 1,35 i foregående kvartal og fra 1,22 for ett år siden. Kostnadsprosenten fra bankvirksomheten, når eiendomsmegling og finansielle instrumenter holdes utenfor, har falt fra 51,7 i 3. kvartal i fjor til 37,4 prosent siste kvartal.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 76,1 millioner kroner, og 58,1 millioner etter skatt. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 8,3 for kvartalet. Egenkapitalavkastningen hittil i år er 8,1 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for og per 3. kvartal. Konsern.

 

3. kvartal

Hittil i år

 

2022

2021

30.09.2022

30.09.2021

Rentenetto (MNOK)

121,2

90,0

315,1

257,4

Resultat før tap (MNOK)

76,4

51,9

188,5

134,6

Resultat etter skattekostnad (MNOK)

58,1

38,2

168,2

105,1

Totalresultat (MNOK)

58,1

38,2

168,2

105,1

Forvaltningskapital (MRD)

29,8

29,6

29,8

29,6

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

-2,2/-1,0

2,2/2,7

-1,0

2,7

Innskuddsdekning konsern %

50,4

48,1

50,4

48,1

Kostnadsprosent

44,4

53,9

49,5

57,6

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

44,2

55,4

48,4

57,2

Kostnads-% fra bankvirksomheten

37,4

51,7

43,5

52,8

Kapitaldekning %

20,8

19,8

20,8

19,8

-       hvorav ren kjernekapital

17,8

16,9

17,8

16,9

Netto tap i % av GFK

0,00

0,02

-0,04

0,00

Egenkapitalavkastning resultat etter skatt %

8,3

5,7

8,1

5,3

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen Brage Finans og Norne Securities. Fana Sparebank er aktiv i finansklyngen Finance Innovation, og bidrar til lokalmiljøet i Bergen med gavemidler til næringsliv, organisasjoner og ildsjeler.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Fana Sparebank utsteder Norges første Grønne ansvarlige lån20.11.2022 20:18:32 CET | Pressemelding

Fana Sparebank passerer en viktig milepæl i satsningen innen bærekraft og bidrag til å nå de fremtidige klimamålene. Med forankring i bankens rammeverk for Grønn finansiering har Fana Sparebank gjennomført en vellykket utstedelse av Norges første Grønne ansvarlige lån. Lånet på 200 millioner kroner ble ved lanseringen nær tre ganger overtegnet, og oppnådde en meget god pris for banken.

Fana Sparebank utsteder Norges første Grønne ansvarlige lån18.11.2022 14:29:05 CET | Pressemelding

Fana Sparebank passerer en viktig milepæl i satsningen innen bærekraft og bidrag til å nå de fremtidige klimamålene. Med forankring i bankens rammeverk for Grønn finansiering har Fana Sparebank gjennomført en vellykket utstedelse av Norges første Grønne ansvarlige lån. Lånet på 200 millioner kroner ble ved lanseringen nær tre ganger overtegnet, og oppnådde en meget god pris for banken.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom