Sparebanken Vest

Rekordhøy kundetilfredshet i årets første kvartal – særlig blant de unge

Del

Kundene i Sparebanken Vest har aldri vært mer fornøyd med banken sin. Kundeutbytte, som ble utbetalt i april, er en av grunnene til at kundetilfredsheten er rekordhøy.

Foto: Iselin Fotland.
Foto: Iselin Fotland.

I årets tre første måneder gir både person- og bedriftskundene i Sparebanken Vest rekordhøy score på kundetilfredshet. Personkundene gir en totalscore på 77 og bedriftskundene 73. Dette er på nivå med den høyeste scoren som er målt siden undersøkelsene ble påbegynt i 1997.

Tilfredsheten i personmarkedet er høyest blant bankens yngste kunder. Personer mellom 18 og 29 år har en snittscore på 80, enkelt sagt gir de unge banken terningkast fem.

Godt mottatt kundeutbytte

Bankens kunder er svært positive til kundeutbytte, som ble utbetalt i april i år. Mer enn ni av ti kunder kjenner til kundeutbytte, og mer enn tre av fire er positive til utbyttet.

– Vi er Vestlandets egen bank. Sparebanken Vest er eid av samfunnet vi er en del av, og at vi deler av bankens overskudd med regionen og våre kunder, er i tråd med vår grunnverdi som sparebank. Gode resultater kommer kundene våre til gode, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

Det er tredje år på rad at Sparebanken Vest deler ut kundeutbytte. Det ble i april betalt fullt kundeutbytte, tilsvarende totalt 390 millioner av bankens overskudd. I tillegg ble 335 millioner kroner satt av til idrettslag, organisasjoner, frivillighet og omstillingsprosjekter gjennom allmennyttige midler og gaver.

Sterk egenkapitalavkastning og resultatvekst i årets første kvartal

Sparebanken Vest har i første kvartal 2022 et resultat før skatt på 849 (613) millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 16,5 (13,1) prosent.

– Gjennom vekst, rekordhøy kundetilfredshet og sterke resultater, fortsetter vi å styrke vår posisjon som Vestlandets ledende bank. Bankens verdiforslag med personlig signatur, enkle digitale tjenester og et brennende samfunnsengasjement for Vestlandet står sterkt i markedet. I takt med den gode økonomiske utviklingen i regionen leverer vi et første kvartal med sterk egenkapitalavkastning drevet av økte inntekter, lave tap og økning i provisjons- og finansinntekter, sier Kjerpeseth.

God vekst i utlån og innskudd siste tolv måneder

Siste tolv måneder økte brutto utlån med 23,4 (9,6) milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 12,7 prosent. Veksten i personmarkedet er på 18,8 milliarder kroner. Bedriftsmarkedet vokser med 4,2 milliarder kroner i perioden.

Bankens innskudd økte med 12,9 milliarder kroner siste tolv måneder, tilsvarende en vekst på 15,2 prosent.

Godt posisjonert for videre vekst

Sparebanken Vest vokser på andre måter også. I februar kom nyheten om at banken slår seg sammen med Etne Sparebank. Etter planen vil sammenslåingen gjennomføres til høsten.

Kjerpeseth ser frem til å kunne ønske kunder og ansatte i Etne velkommen til Sparebanken Vest.

– Sammenslåingen viser at Sparebanken Vest er en attraktiv partner for framtidige sammenslåinger i sparebanksektoren. Vi ser et spennende person- og bedriftsmarked i Etne og Vindafjord med et betydelig potensial for å vokse, sier han.

I fjor høst åpnet Sparebanken Vest kontor i Ålesund.

– Vi har blitt veldig godt tatt imot og har allerede ansatt både ny rådgiver og eiendomsmegler ved kontoret for å kunne ta unna veksten vi opplever i Ålesund. Vårt verdiforslag er attraktivt både i person- og bedriftsmarkedet på Sunnmøre, sier Kjerpeseth.

Hovedtall første kvartal 2022 (første kvartal 2021 i parentes)

  • Svært god egenkapitalavkastning 16,5 (13,1) %
  • Vesentlig forbedret resultat før skatt 849 (613) millioner kroner
  • Høyere rentenetto 887 (779) millioner kroner
  • Økt bidrag fra finans 146 (-9) millioner kroner
  • Positiv utvikling i provisjonsinntekter 137 (112) millioner kroner
  • Svakere finansresultat i Frende reduserer bidraget fra tilknyttede selskaper 28 (46) millioner kroner
  • Strategiske satsninger øker kostnadene 405 (354) millioner kroner
  • Lave nedskrivinger på utlån og garantier 6 (17) millioner kroner
  • Solid ren kjernekapitaldekning 17,5 (18,5) %
  • Resultat pr. egenkapitalbevis 2,77 (2,05)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Iselin Fotland.
Foto: Iselin Fotland.
Last ned bilde
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth er opptatt av å vise Etnebuen at Sparebanken Vest mener alvor når de vil fullføre sammenslåingen med Etne Sparebank. Han overrasket Gøril Eidhammer, daglig leder for Skakke, med en tildeling på seks millioner kroner til kulturhuset i forrige uke. Foto: Svein Egil Økland.
Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth er opptatt av å vise Etnebuen at Sparebanken Vest mener alvor når de vil fullføre sammenslåingen med Etne Sparebank. Han overrasket Gøril Eidhammer, daglig leder for Skakke, med en tildeling på seks millioner kroner til kulturhuset i forrige uke. Foto: Svein Egil Økland.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 700 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 35 steder i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet. 

Følg pressemeldinger fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom