Norske Kvinners Sanitetsforening

Rekordbeløp til forskning på kvinnehelse

Del

Norske Kvinners Sanitetsforening bidrar med en historisk tildeling på 25 millioner kroner til forskning på kvinnehelse i 2021. Fortsatt er salg av fastelavnsris, basarer og loppemarked den viktigste inntektskilden innenfor forskning på kvinners helse. Alt takket være engasjerte og dedikerte Sanitetskvinner, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Rekordbeløpet skal sikre forskningsmidler på viktige områder innen kvinnehelse i 2021. Det er en stor likestilingsutfordring og folkehelseutfordring i Norge i dag at vi har for lite kunnskap om kvinnekroppen. Til tross for at kvinner utgjør halve befolkningen, er det fortsatt manglende kunnskap om og forskning på sykdommer og lidelser som primært rammer kvinner, sier Elisabeth Swärd som er forskningsansvarlig i Sanitetskvinnene.

Det at vi vet for lite om kvinners helse, skaper igjen begrenset kunnskap hos helsepersonell i møte med pasientens behov. Det kan føre til at kvinner ikke får riktig diagnose og behandling, selv når det er snakk om svært utbredte sykdommer og lidelser.

-Det er manglende kunnskap om hva som er konsekvensene for kvinner ved sykdom som rammer begge kjønn som f.eks. hjertesykdommer, sier Herlofson. Hjerte- og karsykdommer er totalt sett den hyppigste dødsårsaken for kvinner i Norge. I 2021 er det derfor en spesiell forskningssatsning på kvinnehjertet i Sanitetskvinnenes tildelinger. Tre forskningsløp skal bidra inn i et nystartet senter for kvinnehjerteforskning ved Universitetet i Bergen.

Sanitetskvinnene har jobbet i 125 år med å lukke kunnskapshull i norsk helsetjeneste i og har altså gjennom forskningsordningen sikret en stor tildeling for å jevne ut forskjellene på veien til likeverdige helsetjenester.

Pengene kommer i hovedsak fra de 600 lokale sanitetsforeningene som hvert år samler inn til Sanitetskvinnens forskningsarbeid gjennom bl.a. salg av fastelavnsris. 30 000 ris dekker ett forskningsløp på doktorgradsnivå. –Vi er svært stolte av våre foreninger som hvert år binder og selger ris for å sikre bedre kvinnehelse. Her ligger det frivillig innsats bak hver eneste krone, legger Herlofson til.

Til sammen har Sanitetskvinnene til enhver tid rundt 40 forskere i gang med prosjekter innenfor områder som kvinnehjertet, kreft som rammer kvinner, seksuell og reproduktiv helse, lidelser uten status, muskel og skjelettlidelser, langvarige smertelidelser, psykisk helse og utmattelsestilstander. Les mer her. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Kirkegata 15
0153 Oslo

24 11 56 20http://www.sanitetskvinnene.no

I Norge er det ikke likestilling innen helse. Kvinnehelse blir fortsatt underprioritert, derfor er Sanitetskvinnene den fremste bidragsyteren til forskning på kvinners helse for å rette opp skjevhetene.

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter. 

Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer fordelt på 620 lokalforeninger. I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

Følg saker fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske Kvinners Sanitetsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norske Kvinners Sanitetsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom