Nærings- og fiskeridepartementet

Regulering av fisket etter kolmule i 2022

Del

I kyststatsforhandlingene om kolmule tidligere i høst ble det enighet om å fastsette en totalkvote (TAC) på 752 736 tonn i 2022. Dette er i tråd med Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) sitt råd.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Totalkvoten inkluderer en avsetning til Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) for andre land sitt fiske i internasjonalt farvann på 59 910 tonn.

- Norge har forholdt seg til en norsk tradisjonell andel av totalkvoten for kolmule siden 2016, og vi forholder oss til den også i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Den norske tradisjonelle andelen er på 26,245 prosent av totalkvoten. Norsk andel av totalkvoten er dermed 200 230 tonn i 2022.

Av totalkvoten er det besluttet å avsette 1 030 tonn til forsknings- og undervisningsformål. I tillegg har Norge i fiskeriforhandlingene i Den blandete norsk russiske fiskerikommisjonen byttet 13 102 tonn kolmule til Russland i 2022.

Reguleringa av kolmule har fungert godt i de senere årene, og den norske kolmulekvoten fordeles på samme måte som foregående år, med 78 prosent til kolmuletrålgruppen og 22 prosent til pelagisk trål/nordsjøtrål-gruppen.

Etter fiskeriavtalene som Norge har inngått med Færøyene og EU for 2022, kan norske fartøy fiske 31 920 tonn kolmule i færøysk farvann og 146 054 tonn kolmule i EU-farvann i 2022.

– Vi er fornøyd med at vi har fått avtaler på plass som gir norske fartøy mulighet til å fiske den norske kvoten i det farvannet som er best både for bestanden og flåten, sier Bjørnar Skjæran.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom