Regnskap Norge

Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

Del

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Bransjeorganisasjonen Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.

Christine Lundberg Larsen savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Christine Lundberg Larsen savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.

– Regnskap Norge savner større søkelys på sirkulærøkonomien. En sirkulær økonomi vil bidra til å kutte i klimagassutslipp og sikre og skape nye grønne arbeidsplasser, sier Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Norge er på etterskudd. Flere land har allerede lansert nasjonale strategier og veikart for skiftet til en sirkulær økonomi. En allerede forsinket strategi skal bli levert i slutten av desember.

Hvis Norge skal klare å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn sirkulærøkonomi som utnytter ressursene bedre, må vi få fortgang i utarbeidelsen av den nasjonale strategien.

Grønn omstilling og vekst i revidert nasjonalbudsjett

For å bidra til grønn omstilling og vekst i næringslivet, foreslår regjeringen å gi mer penger til de som vil satse på grønne investeringer og løsninger. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett. Tiltakene skal bidra til å holde tempoet oppe i det grønne skiftet.

Tiltakene tar for seg kollektivtransport, Nysnø og grønn skipsfart:

  • Kollektivtransport: Regjeringen foreslår 1 500 millioner kroner for å kompensere for tapte billettinntekter for kollektivtransporten.
  • Nysnø: Regjeringen foreslår å styrke Nysnø med 300 millioner kroner. Dette vil øke Nysnøs kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.
  • Grønn skipsfart: Regjeringen foreslår å omdisponere 100 millioner kroner til grønn skipsfart. Hensikten er at Norge skal være ledende innen blå innovative næringer og grønn ferdsel til havs.

Ny grønn omstillingspakke

I tillegg til forslagene som legges frem i revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen foreslå en egen, grønn omstillingspakke. Denne vil legges frem som en egen proposisjon i slutten av mai.

Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Den skal bidra til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Christine Lundberg Larsen savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Christine Lundberg Larsen savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom