Regnskap Norge

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder

Del

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet, også det som gis av forretningsforbindelser. 

– I takt med at samfunnet åpner opp etter pandemien, er det viktig å stimulere næringslivet for å bidra til vekst og flere arbeidsplasser. Noe av det viktigste den nye regjeringen kan gjøre, er å forenkle og redusere administrative byrder, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge:  Et slikt område er reglene for naturalytelser eller frynsegoder som det gjerne kalles. Ved siden av at arbeidsgiver plikter å innberette alle ytelser fra forretningsforbindelser, må arbeidsgiver også sørge for betaling av arbeidsgiveravgift. Dette er regler som pålegger arbeidsgiver administrative byrder, samtidig som det kan innebære inngripende kontroll med den ansattes privatøkonomi. Reglene er detaljerte, komplekse og favner i tillegg så bredt at det for mange vil være vanskelig å holde kontroll på enhver ytelse den ansatte får fra tredjeparter.  

Fakta: Forretningsforbindelser tolkes vidt, og det er ingen beløpsgrense per ytelse. For å etterleve reglene må arbeidsgiver:

  • innhente opplysninger fra sine ansatte
  • føre oversikt over hvilke ytelser som er gitt til hvem
  • finne og dokumentere markedspris og fordelens verdi 
  • foreta innberetning

– Regnskap Norge har utfordret myndighetene på dette tidligere og heldigvis fått noe gehør. For å bøte på noen av utfordringene ble det derfor i statsbudsjettet for 2021 gjort grep ved å øke beløpsgrensene for gaver og fjerne kravet til generell ordning. Samtidig ble arbeidsgivers oppfølging forenklet noe der det kan legges til grunn at samlede ytelser ikke vil nå opp i beløpsgrensene, forteller Aale-Hansen:  Selv om dette var et steg i positiv retning, står vi fortsatt igjen med den grunnleggende utfordringen at reglenes rekkevidde for tredjepartsytelser er like omfattende som før. 

– I stedet for å flikke på reglene mener Regnskap Norge den beste måten å løse utfordringene med naturalytelsesreglene på er å gå til kjernen, nemlig å se på omfanget av tilknytningskravet. Det vil løse mye å unnta tilbud som er vanlige i markedet, eks. personalforsikringer hos arbeidsgivers forsikringsleverandør og nabolagsrabatter. Vi foreslår også videre beløpsgrense per ytelse, sier Rune Aale-Hansen:  Det vi peker på her vil være en kjærkommen forenkling for næringslivet og noe en ny regjering kan iverksette ganske raskt. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom