Regnskap Norge

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler

Del

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler. – Intensjonen i forslaget er forståelig. Problemet er at dette bryter med de prinsippene vi har hatt i merverdiavgiftslovgivningen siden 1970. Forslaget vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv. Vårt klare råd er å enten fortsette med dagens mva-fritak, eller innføre mva. på hele salgssummen på elbiler, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

I regjeringserklæringen foreslås det å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye biler. I merverdiavgiftsloven er utgangspunktet at alle varer og tjenester er momspliktige. Fritak og unntak fra avgiftsplikt er positivt opplistet i loven; eksempelvis elbiler og salg av eiendom.

– I merverdiavgiftsloven finnes det ingen hybride løsninger hvor én og samme vare eller tjeneste både er unntatt eller fritatt, og samtidig momspliktig. Det er enten eller. Det regjeringen har satt som målsetting i Hurdalsplattformen er å innføre en ordning som bryter med disse prinsippene og utfordrer både selgere, kjøpere og myndigheter, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Regnskap Norge:

– Dersom dette blir vedtatt må myndighetene utvikle nye regler, veilede i bruken av dem og kontrollere at de følges opp. Dette innebærer merbyrder for næringslivet og står i kontrast til en annen målsetting i Hurdalsplattformen om å reduserere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

Enten eller: Fritak eller avgiftsbelegge hele bilen

Vi har ingen problemer med å forstå intensjonen i forslaget; om at folk med god råd skal bære en større skatte- og avgiftsbyrde. Problemet er imidlertid at dette forslaget ikke er gjennomtenkt, sier Regnskap Norge-direktøren: – Noen av problemene som oppstår er som følger:

  • Leasing av elbil. Skal det være avgiftsfri leie for biler som koster under 600 000 kroner og forholdsmessig mva. på leasingvederlaget for bilene som koster over 600 000 kroner?
  • Skal fortsatt batterier til elbiler være fritatt? Hvordan blir det i så fall med salg av dette til biler over 600 000 kroner? Må selgeren av batteriet vite hva kjøperens elbil kostet?
  • Skal elbusser og -lastebiler fortsatt være fritatt, selv om de koster over 600 000 kroner? Det forutsetter i så fall lovendring og nytt fritak for disse.
  • Det vil oppstå spørsmål med hensyn til elbiler som har en veiledende pris under 600 000, men som koster mer med tillegg av ekstrautstyr.
  • Import av elbiler under og over 600 000 kroner må håndteres forskjellig med delvis innførselsmoms for bilene over 600 000.

– Disse eksemplene er kanskje traurige å få høre om, men dette er konsekvensene for næringslivet og kjøpere med det forslaget som ligger i Hurdalserklæringen. Dette er det motsatt av forenkling. Når regjeringen blir oppmerksom på disse konsekvensene håper vi forslaget revurderes, og at man enten fortsetter som før med fullt fritak – alternativt avgiftsbelegger hele bilen, avslutter Aale-Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom