Byggenæringens Landsforening

Regjeringens krisepakke er langt fra god nok

Del

– Regjeringen må bidra til å stimulere etterspørselen for å unngå en varslet krise i byggenæringen. Forslag om 4 mrd. til vedlikehold og bygg - herav 2,5 mrd. til nye prosjekter i kommunene, vil ikke sikre sysselsettingen i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNL er svært bekymret for at kriseforståelsen i regjeringen ikke er stor nok når det gjelder byggenæringens utfordringer fremover.

Det haster å få ordre ut som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel, og som treffer bedrifter i hele landet, sier Sandnes videre

Vår nyeste prognose viser at vi samlet sett venter en betydelig nedgang i aktiviteten på rundt fire prosent i år, som utgjør et fall på 24 milliarder i omsetningen for byggenæringen. Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på 2 prosent.

Fallet i byggenæringen vil føre til nedbemanninger i mange bedrifter i månedene som kommer. Denne krisepakken vil gjøre liten forskjell, sier Sandnes.

BNL ber derfor om at Stortinget bevilger 10 mrd. kroner ekstra til nye oppdrag i kommunesektoren for å sikre aktivitet og sysselsetting. Videre må Stortinget sørge for at det også kommer nye oppdrag i stat og fylkeskommunene.

Prognosene anslår også et fall på opptil 40 prosent i leilighetsbyggingen.

– Skal folk ha et sted å bo må Husbankens rammer endres og utvides, slik at flere får lån til hele boligkjøpet. Dagens krisepakke vil ikke øke boligbyggingen, det vil kunne skape ustabilitet i boligbyggingen og boligmarkedet som vil få store ringvirkninger, sier Sandnes.

Regjeringen legger frem 3, 6 mrd. kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen.

– BNL er svært overrasket over at regjeringen ikke ønsker å bruke byggenæringen til grønn omstilling hvor potensialet er stort, sier Sandnes.

Videre peker Sandnes på at Enova må innrette tilskuddene slik at de også kan brukes til å gjøre trinnvise forbedringer på boliger for folk flest.

– Det vil være en katalysator for investeringer og klimakutt samtidig som de sikrer fagarbeidere og lærlinger jobb, avslutter Sandnes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom