Medietilsynet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse

Del

Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynets undersøkelser viser blant annet at nesten sju av ti nordmenn det siste året har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann. Foto Medietilsynet
Medietilsynets undersøkelser viser blant annet at nesten sju av ti nordmenn det siste året har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann. Foto Medietilsynet

Medietilsynets undersøkelser viser blant annet at nesten sju av ti nordmenn det siste året har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann.

– Undersøkelsene våre viser også at noen grupper er mer sårbare enn andre, for eksempel de eldre. Vi har derfor utviklet et eget læringsopplegg for seniorer, med vekt på desinformasjon, falske nyheter og persontilpasset innhold på nett. Med økte midler kan vi både jobbe for å øke kunnskapsgrunnlaget og utvikle nye tiltak, sier Velsand.

Medietilsynet får også videreført én million kroner for å følge opp arbeidet med den nye nasjonale strategien for trygg digital oppvekst, som ble presentert tidligere i høst.

Pris- og lønnsvekst for mediestøtten

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til den største direkte støtteordningene for mediene, produksjonstilskuddet, med 11 millioner kroner fra 2021 til 380 millioner kroner etter en justering for pris- og lønnsvekst. I tillegg foreslås det å øke tilskuddet til samiske aviser med totalt 3,4 millioner til 39 millioner kroner. Tilskuddet øker med 2,7 millioner som følge av at en ny aktør er kvalifisert for tilskudd fra ordningen, resten av økningen skyldes en justering for pris- og lønnsvekst.

Regjeringen foreslår videre at tilskuddet til NRK settes til seks milliarder kroner (ekskl. tilskudd til merverdiavgift), en økning på cirka 100 millioner kroner fra 2021 etter en justering for pris- og lønnsvekst.

I den gjeldende avtalen med TV 2 om tilskudd til kommersiell allmennkringkasting, ligger det inne et tilskudd på inntil 135 millioner kroner for 2022, samme nivå som for i år.

Støtteordning 2019 2020 2021 2022
Produksjonstilskudd 318 000 358 100 369 559 380 700
Innovasjon og utvikling 10 000 20 250 20 898 20 900
Samiske aviser 33 770 45 800 35 738 39 155
Distribusjonstilskudd aviser i Finnmark 2 190 2 250 2 322 2 320
Lyd- og bildemedier 20 476 20 400 21 053 21 600
Medieforskning 3 800 3 890 3 980 4 000
Sum mediestøtte 388 236 450 690 453 550 468 675

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynets undersøkelser viser blant annet at nesten sju av ti nordmenn det siste året har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann. Foto Medietilsynet
Medietilsynets undersøkelser viser blant annet at nesten sju av ti nordmenn det siste året har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte15.10.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom