Revisorforeningen

Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

Del

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen.

Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Mindre enn to år etter at Stortinget sist vedtok endringer i revisjonsplikten varsler regjeringen nye endringer. Det sies ingenting konkret om nivå.

Svekker tillitssamfunnet - Norges fremste konkurransefortrinn

- Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Det er uansvarlig å eksperimentere med en slik fundamental verdi for landet vårt. At slike endringer blir bestemt uten konsekvensutredninger, er heller ikke tillitvekkende, sier Hanstad.

På oppdrag fra Revisorforeningen gjennomførte Opinion i 2018 en tillitsundersøkelse hvor 800 ledere i norske selskaper ble spurt om hvilke forhold som er viktig for tillit.

- Hele 85 prosent av de spurte svarte at det var viktig for tilliten at virksomhetene hadde reviderte regnskaper. Dette er helt naturlig - revisors faglige kompetanse og uavhengige rolle gjør at de kan ha ubetinget tillit til selskapets rapportering, sier Hanstad.

Manglende rolleforståelse

- Knytningen regjeringen gjør til autorisert regnskapsfører som forutsetning for å slippe revisjon, vitner om manglende rolleforståelse. En regnskapsfører utfører en tjeneste på vegne av selskapet, mens revisor gir en uavhengig bekreftelse av regnskapet. Enten forstår ikke regjeringen sammenhengen mellom uavhengig kontroll og tillit, eller så synes de faktisk ikke dette er så viktig, sier Hanstad.

Et tilbakeslag i kampen mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet

- Regjeringen sier de vil styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Spørsmålet er da hvorfor de aktivt undergraver et av de viktigste virkemidlene samfunnet har til å bekjempe dette, sier Hanstad. Det kan ikke herske tvil om at revisjon bidrar sterkt både til bedre kontroll, bedre regnskapskvalitet og et riktigere skattegrunnlag.

Den svenske Ekobrottsmyndigheten, som tilsvarer norske Økokrim, ga i 2016 ut en rapport som oppsummerte erfaringene etter avskaffelsen av revisjonsplikt for små selskaper i Sverige i 2010. De konkluderte med at «Fravær av kontroll utnyttes målrettet av kriminelle" og at "selskaper uten revisor er overrepresentert blant dem som begår økonomisk kriminalitet".

Kontakter

Bilder

Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Reduserte krav til uavhengig og tillitsskapende kontroll av finansiell informasjon svekker tillitssamfunnet vi alle er avhengig av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom