Kirkens SOS

Regjeringen styrker Kirkens SOS sin krisetjeneste - En viktig anerkjennelse til de frivillige på frontlinjen

Del

Forslaget til neste års statsbudsjett foreslår en økning på 5,8 millioner til Kirkens SOS sin krisetjeneste. – Dette er en utrolig viktig anerkjennelse av innsatsen til de frivillige på frontlinjen, og innebærer en styrking av det selvmordsforebyggende arbeidet, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Heimdal sier videre at Kirkens SOS sin krisetelefon vanligvis mottar rundt 500-600 henvendelser daglig, men at dette tallet økte kraftig da smitteverntiltakene ble igangsatt i mars.

- En liknende økning erfarte vi da Ari Behn døde i 2019. Dette understreker viktigheten av å ha en lavterskel krisetelefon tilgjengelig når kriser inntreffer. Forslaget til et økt statstilskudd sender et signal til våre frivillige om at regjeringen verdsetter arbeidet de gjør, sier han.

God dialog

Forslaget til tilskuddet for 2020 lå på rundt 20 millioner, men i januar i år fikk Kirkens SOS en ekstraordinær tildeling på 5 millioner for å styrke tjenesten og være i stand til å svare flere av de som ringer.

-  Vi har hatt flere møter med myndighetene om å videreføre denne tildelingen, og har fått sjansen til å vise verdien av hver krone som tildeles oss som frivillig organisasjon. Vi setter stor pris på å ha blitt hørt, sier Heimdal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Kirkens SOS

Kirkens SOS
Kirkens SOS
Lovisenberggata 15A
0456 Oslo

+47 23 08 13 80http://www.kirkens-sos.no

Kirkens SOS besvarer nærmere 200 000 samtaler hvert år og er landets største døgnåpne krisetjeneste.

Kirkens SOS tilbyr fortrolige samtaler med et medmenneske. Den som tar kontakt er anonym og de som besvarer henvendelsene har taushetsplikt.

Kirkens SOS har ca. 40 ansatte og 1000 frivillige medarbeidere. Det er de frivillige som besvarer alle de tre tjenestene: telefon, soschat.no og sos-melding.

Kirkens SOS har 11 lokale SOS-sentre rundt om i landet. Det er de som rekrutterer og lærer opp frivillige.

Kirkens SOS søker å gi håp til mennesker i krise og er et selvmordsforebyggende lavterskeltilbud.

Følg pressemeldinger fra Kirkens SOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens SOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens SOS