Regjeringen overser behovet for skredsikring

Del

2 milliarder pr. år til skredsikring i Nasjonal transportplan er på langt nær nok, så lenge beregnede kostnader øker så mye som de gjør. Det betyr at innbyggere i store deler av landet fortsatt må leve med skredfare i mange 10-år fremover.

Regjeringens stortingsmelding om nasjonal transportplan legger opp til 2 milliarder kroner til skredsikring pr. år, og samferdselsministeren kaller dette «et betydelig løft». Selv om dette er tredje NTP på rad at planbeløpet for skredsikring øker med om lag 0,5 milliard, ligger nivået ikke så langt unna årsbevilgningen over statsbudsjettet i 2014 som var på 1747 mill. kroner. Etter 2014 har bevilgningene gått nedover; den er på 1347 mill kr. i år, og regjeringen har valgt å ikke oppfylle nåværende NTP på skredsikring. 2 milliarder pr. år er på langt nær nok, så lenge beregnede kostnader øker så mye som de gjør. Det betyr at innbyggere i store deler av landet fortsatt må leve med skredfare i mange 10-år fremover.

Nasjonal rassikringsgruppe konstaterer derfor at regjeringen neppe er oppmerksom på de grunnlagsdokumentene om skredsikring som ble oppdatert av Statens vegvesen i NTP-prosessen. De viser at kostnadene for å skredsikre de mest prioriterte skredpunktene på vegnettet, er på 47 milliarder kroner. Samtidig vet vi at ikke alt er kostnadsberegnet ennå, og klimaendringene gir nye utfordringer, slik at beløpet med stor sannsynlighet vil øke framover. 24 milliarder på 12 år dekker bare halvparten av kjente kostnader pr. 2015!

Nasjonal rassikringsgruppe mener det er tvingende nødvendig å få laget en helhetlig plan for sikring av vegnettet mot naturfare. Planen må dekke hele landet, gi en konkret tidsramme, foreslå adekvat sikringsmetode og angi kostnad for alle aktuelle skredpunkt i de to høyeste prioriteringsklassene i vegvesenets prioriteringstabell. Siden en slik skredsikringsplan ennå ikke foreligger, oppfordrer vi Stortinget til å ta vegvesenets kostnadsberegninger på alvor og legge inn adskillig høyere beløp til skredsikring i denne transportplanen.

Nøkkelord

Kontakter

Åshild Kjelsnes, Tlf. 91888568 Epost: Ashild.Kjelsnes@sfj.no

Lenker

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe

Leikanger

http://www.skredsikring.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001, da med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene. Oppland ble medlem i 2014 og Sør-Trøndelag i 2015, og gruppen har dermed medlemmer fra 9 fylker som etter fylkestingsvalgene hver oppretter én representant.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg.

Følg saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom