Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen oppretter ny eksportaktør

Del

Regjeringen vil opprette en ny eksportenhet, som skal forvalte 75 millioner kroner og sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Derfor oppretter vi nå en ny eksportaktør som skal koble bedriftene og virkemiddelapparatet sammen med markedsmulighetene i verden, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Høsten 2020 lanserte regjeringen eksporthandlingsplanen "For og med norsk næringsliv". Som en del av oppfølgingen av planen satte næringsministeren ned et eksportpanel bestående av representanter fra næringslivet.

Tilbakemeldingene om eksportarbeidet var at næringslivet vil bli mer involvert og at de ulike virkemiddelaktørene må samarbeide bedre om eksport. I tillegg vil næringslivet at prioriteringene i eksportarbeidet blir utviklet i samarbeid med myndighetene, og at det må identifiseres noen felles utvalgte strategiske satsinger.

– Som følge av koronapandemien er satsingen på eksport viktigere enn noen gang. Næringslivet ønsker å utnytte nye muligheter som oppstår i kjølvannet av krisen, og det er regjeringen opptatt av å bidra til, sier næringsministeren.

75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger

Det er i statsbudsjettet for 2021 bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Det legges opp til at disse skal forvaltes av den nye eksportenheten, som skal ha eget styre. Enheten skal sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

– En eksportsatsing kan være et større prosjekt som går over flere år, og med konkrete mål som innebærer felles innsats fra bedrifter og virkemiddelaktører. Satsingene skal baseres på analyser av potensial og markedsmuligheter ut fra hva norsk næringsliv er gode på. I dag er det ingen enkeltaktører som ser objektivt på helheten og kobler kompetansen sammen, sier Nybø.

Enheten vil være prosjekteier for de ulike eksportsatsingene, men mye av det operative arbeidet vil utføres av det eksisterende virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge vil fortsatt være ansvarlig for sitt eksportoppdrag, men ansvaret for de nye strategiske eksportsatsingene vil legges til den nye enheten. Det tas sikte på at en sak om etablering av enheten legges frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann
Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Marte Garmann
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom