Forskningsrådet

Regjeringen gir en halv milliard til global helseforskning

Del

Regjeringen vil styrke satsingen på global helseforskning gjennom Forskningsrådet med 500 millioner over de neste ti årene.

Forskningen skal bidra til varige forbedringer i helsetilstanden for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland, og at kunnskapen skal være relevant for politikkutforming og praksis.
Forskningen skal bidra til varige forbedringer i helsetilstanden for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland, og at kunnskapen skal være relevant for politikkutforming og praksis.

– Satsingen er et stort løft for den nasjonale og internasjonale forskningen. Med dette styrker vi Norges arbeid for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder og hvor man blir født i verden, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Forskningen skal bidra til varige forbedringer i helsetilstanden for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland, og at kunnskapen skal være relevant for politikkutforming og praksis.

– Verden blir stadig mer global, og Norge ønsker å samarbeide mer med de fattigste landene for å redusere helseutfordringene der universelle helsetjenester og styrking av systemer for primærhelsetjenester er helt sentralt. Pandemier og antibiotikaresistente bakterier er en trussel for hele jordas befolkning, og den globale helsesikkerheten er ikke sterkere enn det svakeste ledd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norske forskere har i mange år ligget i verdenstoppen i kunnskapsarbeidet mot fremtidige pandemier og andre helseutfordringer i lav- og lavere mellominntektsland.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har Norge bygget verdensledende forskningsmiljøer i arbeidet for gode helsetjenester, bekjempelse av smittsomme og forebygging av dødsfall blant mødre og barn i lav- og lavere mellominntektsland. Forskningsrådets satsinger har vært essensielt i dette arbeidet.

Et viktig krav i den nye satsingen er likeverdig samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i utviklingslandene.

– Gjennom økt satsning på samarbeid med partnere som jobber i lav- og mellominntektsland, håper vi å styrke den delen av forskningen som kommer de mest sårbare til gode. Dette er ikke minst aktuelt nå i en pandemi der bedre helsetilbud er avgjørende, sier Ulstein.

Midlene som finansieres av Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal lyses ut over ti år.

– Vi er veldig glade for at regjeringen satser på et forskningsfelt som blir viktigere for hvert år. Dette er forskning som både vil redde liv og gi bedre helse til mange mennesker i flere av de fattigste landene i verden, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Den nye satsingen skal redusere gapet mellom forskning og praksis. Dermed kan man lettere se hvilke tiltak som fungerer, i tillegg til å sikre at viktig og nyttig kunnskap når ny politikk skal utformes.

– Dette er en viktig milepæl i kunnskaps- og innovasjonsarbeidet for å utvikle og ta i bruk bedre vaksiner, teknologier og helsetjenester i lav- og lavere mellominntektsland, sier Fahlvik

Den første utlysningen av 50 millioner kroner har søknadsfrist 10. februar.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskningen skal bidra til varige forbedringer i helsetilstanden for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland, og at kunnskapen skal være relevant for politikkutforming og praksis.
Forskningen skal bidra til varige forbedringer i helsetilstanden for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland, og at kunnskapen skal være relevant for politikkutforming og praksis.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom