Regnskap Norge

Regjeringen forvansker forenklingen for næringslivet

Del

I forslag til statsbudsjett setter Regjeringen søkelys på forenklinger for næringslivet. Det er bra, men regnskapet som presenteres og ambisjoner fremover er ikke gode nok. På toppen av det hele har regjeringen vedtatt en forskriftsendring som trer i kraft 1. november og innebærer nye administrative byrder for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

I forslag til statsbudsjett skriver regjeringen at den “arbeider systematisk med å redusere næringslivets kostnader ved rapportering og etterlevelse av lover og regler. Fra 2017 er det gjennomført tiltak som er beregnet å redusere årlige kostnader for næringslivet med 11 mrd. kroner."

– Det er gjennomført mange gode forenklingstiltak de senere årene. Bildet blir imidlertid mer sammensatt når man samtidig ser på økte byrder som er kommet gjennom nye reguleringer – eksempelvis er det vedtatt mer omfattende og kompliserte regler for naturalytelser, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge: – Det er altså ikke godt nok å få til lettelser i administrative byrder på den ene siden, når man i neste omgang skaper nye.

– Rett før sommeren fattet stortinget vedtak om ytterligere reduksjon i administrative byrder og kostnader for næringslivet på 11 milliarder kroner. Dette sier Regjeringen at den “vil komme tilbake til på egnet måte”. Det er litt skuffende, men gir samtidig store muligheter for påtroppende regjeringen til å levere på det løftet de selv har vedtatt, sier Regnskap Norge-direktøren: – Norge trenger å få fart på økonomien på vei ut av pandemien. Da er smart regulering viktig. Det innebærer både å se på avreguleringer og forsiktighet mot å vedta nye byrder.

Ny merbyrde for næringslivet

– Dessverre har regjeringen nettopp gjort det stikk motsatte. I skjul (?) av budsjettet har Finansdepartementet fastsatt en forskrift med utfyllende regler til lov om register over alle rettighetshavere. Dette er litt teknisk. Essensen er at staten pålegger en merbyrde for næringslivet som trer i kraft allerede 1. november – uten at næringslivet er forberedt på det. Dette er et godt eksempel på forvansking, sier Aale-Hansen.

Regnskap Norge har i mange år anbefalt å utrede etablering av et løpende oppdatert eierskapsregister til erstatning for aksjeeierboken. Et slikt register kan samle og sammenstille informasjon fra flere andre registre, både innenlandske og utenlandske, og komme til nytte på en rekke områder både i det offentlige, frivillig sektor og næringslivet.

– En slik satsning vil passe godt inn i myndighetenes digitaliseringsstrategi, hevder Aale-Hansen: – Vi mener det vil være enklere å oppnå tilfredsstillende kvalitet på et register som beskrevet, enn hva et særskilt register over reelle rettighetshavere realistisk sett har mulighet til.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler22.10.2021 09:21:39 CEST | Pressemelding

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler. – Intensjonen i forslaget er forståelig. Problemet er at dette bryter med de prinsippene vi har hatt i merverdiavgiftslovgivningen siden 1970. Forslaget vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv. Vårt klare råd er å enten fortsette med dagens mva-fritak, eller innføre mva. på hele salgssummen på elbiler, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom