Medietilsynet

Regjeringen foreslår merverdiavgiftstak for dybdejournalistikk

Del

Regjeringen har sendt et forslag om å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser på høring. – Det er bra at det nå foreslås at dybdejournalistikk også skal omfattes av fritaket, sier Mari Velsand i Medietilsynet.

Et hovedmål med fritakene er å fremme ytringsfrihet og pressens demokratiske funksjon. Foto: Medietilsynet
Et hovedmål med fritakene er å fremme ytringsfrihet og pressens demokratiske funksjon. Foto: Medietilsynet

I juli 2019 ble merverdiavgiftsfritakene for tidsskrifter utvidet til å omfatte elektroniske utgaver. For å få fritak etter denne bestemmelsen er det i dag et vilkår at tidsskriftet "kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan".

Men digital distribusjon åpner for en mer fleksibel og løpende publisering enn tradisjonelle trykte tidsskrifter. Nå foreslår altså regjeringen å utvide merverdiavgiftsfritaket for aviser for å hensynta dette.

Forslaget innebærer at fritakene for trykte og elektroniske avisutgaver samles i én bestemmelse, på samme måte som fritakene for tidsskrifter og bøker. I tillegg utvides fritaket til å omfatte dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde".

Ett hovedmål med fritakene for merverdiavgift på aviser, tidsskrifter og elektroniske nyhetstjenester er å fremme ytringsfrihet og pressens demokratiske funksjon. Også de mer spesialiserte delene av pressen spiller en viktig rolle i dette bildet. Formålet med forslaget er derfor å legge til rette for å utnytte de mulighetene som ligger i elektronisk publisering av dybdejournalistikk i for eksempel tidsskrifter og fagpresse.

Høringsfristen er 31. mars 2020.

Høring – forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

Nøkkelord

Bilder

Et hovedmål med fritakene er å fremme ytringsfrihet og pressens demokratiske funksjon. Foto: Medietilsynet
Et hovedmål med fritakene er å fremme ytringsfrihet og pressens demokratiske funksjon. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Over halvparten av unge dataspillere bruker penger når de spiller7.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

Pengebruk i dataspill er vanlig blant mange barn og unge som spiller, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Nesten seks av ti 9-18-åringer som spiller bruker penger i spill, og andelen er høyest blant guttene. – Tallene viser at det er viktig å snakke med barna om pengebruk i spill fra tidlig alder, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom