Mattilsynet

Regelverksbrudd avdekket i 53 prosent av dyreholdene Mattilsynet førte tilsyn med i 1. og 2. tertial 

Del

I årets åtte første måneder avdekket Mattilsynet brudd på regelverket i 53 prosent av dyreholdene vi førte tilsyn i, men få av bruddene var alvorlige. 67 prosent av dyrevelferdstilsynene var uvarslet.

Foto: Maks Styazhkin/Unsplash
Foto: Maks Styazhkin/Unsplash

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold, og i 1554 av disse var dyrevelferd formålet med tilsynet. Andelen brudd på regelverket som er avdekket har ligget i overkant av 50 prosent gjennom året, men få av bruddene blir betegnet som alvorlige. Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at dyrehold Mattilsynet mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, får tilsyn oftere enn andre.
- Funnene vi gjør på dyrevelferdstilsyn er viktige for å bedre forholdene i dyreholdene vi har besøkt. Videre bidrar funnene med verdifull informasjon om dyrehold som gjør at vi får et bedre grunnlag for å risikobasere vår offentlige kontroll. Dette er viktig for å sikre at Mattilsynet bruker ressurser på dyrehold med størst risiko for brudd på dyrevelferdsloven, sier seksjonsleder for dyrevelferd Torunn Knævelsrud.

Få saker med alvorlig vanskjøtsel
- Det er fortsatt få saker som omhandler alvorlig vanskjøtsel av dyr, men hvert tilfelle er selvsagt svært alvorlig for dyret det gjelder. I årets åtte første måneder ble det registrert 16 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel. Det viser Mattilsynets rapport om tilsyn med dyrevelferden i dyrehold, under transport og på slakteri i perioden 1. januar til og med 31. august 2021, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Flest brudd på regelverket i storfehold
- Andelen brudd på regelverket er høyest i storfehold, med brudd i 69 prosent av sakene. Selv om det er få alvorlige brudd på loven blant disse, er den høye andelen brudd innenfor storfeproduksjon noe Mattilsynet ser alvorlig på, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Flere uvarslede tilsyn
Andelen uvarslede tilsyn har økt: 67 prosent av tilsynene var uvarslet. For sau, svin og storfe ligger andelen uvarslede tilsyn nå på henholdsvis på 64, 71 og 69 prosent, mot 54, 28, og 61 prosent i tilsvarende tertial i 2020. For kjæledyr ligger andelen uvarslede tilsyn stabilt på i underkant av 90 prosent. At et tilsyn er uvarslet, betyr at inspektøren ikke kontakter dyreholderen før Mattilsynet kommer på besøk.
– Uvarslede inspeksjoner er viktige for at vi skal få se de faktiske forholdene i et dyrehold. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Slakterier og transport
Mattilsynet fører kontinuerlig tilsyn på slakteriene når det foregår slakting. I første og andre tertial har vi registrert brudd på dyrevelferdsregelverket i 10 saker. Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, er antallet brudd lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir slaktet.
Mattilsynet registrerte 29 saker med brudd på regelverket under tilsyn med dyretransport. Selv om hvert brudd kan påvirke velferden til flere dyr, er tallet lavt sett opp mot den store mengden dyr som blir transportert.

Nøkkelord

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Maks Styazhkin/Unsplash
Foto: Maks Styazhkin/Unsplash
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom