GlobeNewswire by notified

Regarding the approval of the key financial performance indicators for AB Klaipėdos nafta for the period of 2022-2024

Share

AB Klaipėdos nafta (hereinafter – the Company) hereby informs that the Government of the Republic of Lithuania on 18 May 2022 adopted the resolution No. 509 “Regarding the approval of the key financial performance indicators for state-owned enterprises for the period of 2022-2024”, which establishes the following performance indicators for the Company:

Indicator202220232024
Average annual adjusted EBITDA* Period 2022–2024
≥ EUR 33.9 million
Annual financial debt to equity ratio Period 2022–2024 limit
1.7–3.2 times

* EBITDA less adjustment (temporary regulatory differences, temporary fluctuations in the fair value of financial derivatives, results from disposal or revaluation of non-current assets, compensations received for previous periods, other non-typical corrections).


Mindaugas Kvekšas, Chief Financial Officer, +370 46 391772

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Elon AB avyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-System AB5.7.2022 17:45:00 CEST | Pressemelding

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-07-05 Elon ABavyttrar butiksdatasystemet Smart till FDT-SystemAB. Elon AB (publ) (”Elon”), noterat på Nasdaq Stockholm, avyttrar per dagens datumbutiksdatasystemet Smart till FDT-SystemAB(”FDT”), dotterbolag till Total SpecificSolutions BV(”TSS”). Butiksdatasystemet Smarts verksamhet bedrivs i dotterbolaget Electra Smart AB, vilket i sin helhet säljs till FDT. Ett aktieöverlåtelseavtal har per 2022-07-05 ingåtts mellan parterna. Den 13 maj informerades om att Elon (Electra) och FDT ingått en avsiktsförklaring om en potentiell avyttring av butiksdatasystemet Smart. Nu har förhandlingar slutförts och Elonkoncernen har idag genomfört en försäljning av butiksdatasystemet Smart. Systemet har sedan 2002 ägts, utvecklats och driftats av Electrakoncernen. Butiksdatasystemet är utvecklat för fackhandeln och per dagens datum är cirka 200 butiker anslutna till systemet. Systemet nyttjas, helt eller delvis, inom Elons fyra kedjekoncept samt av

Agfa-Gevaert: Cancellation of treasury shares – regulated information5.7.2022 17:40:00 CEST | Press release

Mortsel, Belgium – July 5, 2022 – 5:40 p.m. CET Notification pursuant to Article 15 of the Act of 2 May 2007 concerning the disclosure of significant participations in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated market As a result of the decision of the Board of Directors on March 8, 2022, the company, by notarial deed dated June 21, 2022, cancelled a total of 3,386,960 treasury shares. This decision was taken in accordance with the authorization granted to the Board of Directors by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 12, 2020. The new data concerning the company's shares and capital following this transaction is as follows: Old number of outstanding shares: 158,207,488 Number of cancelled shares: 3,386,960 New number of outstanding shares (denominator): 154,820,528 Share capital: 186,794,611.00 Euro Total number of voting rights: 154,820,528 Total number of voting securities: 154,820,528 Total number of shares without voting rights: 0 About Agfa Th

Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan5.7.2022 15:00:00 CEST | Pressemelding

Kiruna 5 juli 2022 Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Enligt tidplan och förväntan har bolaget nu fått återkoppling från mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Copperstone kommer under de närmaste månaderna att arbeta igenom och lämna in dessa kompletteringar till domstolen iseptember 2022. ”Det känns väldigt bra att processen löper på som förväntat och att domstolens begäran om kompletteringskrav från dessa remissinstanser nått fram och inkommit till oss. Begäran om kompletteringar är ett helt normalt steg i en process som denna och möjliggör att vi får en så komplett ansökan som möjligt. SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Länsstyrelsen i Norrbottens län har varit tydliga i sin återkoppling och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)avser att inkomma med kompletteringar fö

Copperstone updates on the environmental permit application for the Viscaria mine5.7.2022 15:00:00 CEST | Press release

Kiruna July 5, 2022 On March 30, 2022, Copperstone Resources AB (publ) submitted an application for an environmental permit to the Land and Environmental Court at Umeå District Court prior to the reopening of the Viscaria mine in Kiruna. According to schedule and expectations, the company has now received feedback from the land and environmental and a number of consultation bodies regarding additions to the application. Over the next few months, Copperstone will work through and submit these supplements to the court in September 2022. “It feels very good that the process is proceeding as expected and that the court's request for supplementary requirements has reached these consultative bodies and now been sent to us. Requesting supplements is a normal step in a process like this and enables us to submit an application as complete as possible. SGU (Geological Survey of Sweden) and the County Administrative Board of Norrbotten County have been clear in their feedback and MSB(Swedish Civi