GlobeNewswire by notified

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. marts 2022 i Skjern.

Del

                                                                                 Dato: 6. marts 2023
Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                             
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2023

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. marts 2022 i Skjern.

Formanden for bankens repræsentantskab Hans Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2022, bankens vederlagspolitik 2023, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 150.239 således:

                                                                                           1.000 kr.

Udbytte af regnskabsåret 28.920
Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter 5.287
Henlagt til egenkapitalen 116.032
I alt anvendt 150.239

Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen præsenterede vederlagsrapporten for 2022 og vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2023 og vederlagspolitikken blev godkendt.

Dagsordenens punkt 6 a, b, c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:

a:           
Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S:

               § 12 stk. 4 udgår, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af                repræsentantskabet ophæves

Forslaget blev vedtaget.

b:            Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-
           samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

              Forslaget blev vedtaget

c:             Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

               Forslaget blev vedtaget

Dagsordenens punkt 7:

På valg til repræsentantskabet var:

Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen
Bjarke Hansen
Merete Lundøe Hillmann
Peter Glargaard
Michela Korsholm

Valgt til repræsentantskabet blev:

Heine Delbing (genvalgt)
Hans Jeppesen (genvalgt)
Torben Tobiasen (genvalgt)
Bjarke Hansen (genvalgt)
Merete Lundøe Hillmann (nyvalgt)
Peter Glargaard (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 8:

På valg som bankens revisor:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Der var genvalg til:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Dagsordenens punkt 9:

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
munck@skjernbank.dk                                                           

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Storaktionærmeddelelse25.3.2023 14:30:37 CET | pressemeddelelse

Årets meddelelse nr. 20 Dato: 25. marts 2023 Storaktionærmeddelelse Det skal herved meddeles, at Pharma Equity Group A/S har modtaget meddelelse om at NK Invest ApS ejerandel, både direkte og indirekte via dennes ejerskab af Selskabet af 25. marts DK ApS og Selskabet af 25. marts II ApS, efter kapitalforhøjelse offentliggjort under selskabsmeddelelse nr. 16 af 24. marts 2023, udgør mindre end 5 % af den udstedte aktiekapital i Pharma Equity Group A/S. Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Peter Ole Jensen på e-mail: peter.ole.jensen@pharmaequitygroup.com. Med venlig hilsen Pharma Equity Group A/S På bestyrelsens vegne

FCB Tops 2023 WARC Rankings for Creative Effectiveness24.3.2023 21:41:59 CET | Press release

FCB awarded #1 Creative Agency & #1 Campaign for Effectiveness in WARC Effective 100 NEW YORK, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FCB was a top performer in the 2023 WARC Rankings, earning recognition as the #1 Creative Agency for Effectiveness in the WARC Effective 100, among other distinctions. Numerous FCB campaigns were honored as well, including Michelob ULTRA’s “Contract for Change,” which ranked as the #1 Campaign for Effectiveness. “Creative is the business and the business is creative. To separate the two does a disservice to the industry. We will continue to partner with our clients to create work that is both effective in the moment and impactful long term. FCB is honored that this Timely and Timeless approach to work is being recognized by WARC,” said Susan Credle, FCB Global Chair & Global CCO. In the Effective 100, FCB New York was named the #1 Creative Agency for Effectiveness, joined by two additional FCB agencies, with FCB Chicago ranking #4 and FCB Toronto ranking #7,

Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 202324.3.2023 21:30:00 CET | Press release

Montrouge, France, March 24, 2023 Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 2023 Procedures for Obtaining Information and Preparatory Documents for the General Meeting DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), a clinical-stage biopharmaceutical company, will hold its Ordinary and Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”) on April 12, 2023, at 10:00 a.m. CET at the Company’s headquarters located at 177-181 Avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge, France. The preliminary notice (avis de réunion) containing the detailed agenda, draft resolutions as well as instructions to participate and vote for this General Meeting was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 8, 2023 (No. 2300429). The meeting notice (avis de convocation) was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 24, 2023 (No. 2300600) and in the legal newspaper Affiches pari

TGS: Approval of 2022 Financial Result24.3.2023 20:03:58 CET | Press release

Oslo, Norway (24 March 2023) – The Board of Directors of TGS ASA has today approved the financial statements for 2022. The financial statements were prepared in accordance with IFRS. Please see the attachment for a summary of changes from the preliminary annual accounts announced on 9 February 2023. About TGS TGS provides scientific data and intelligence to companies active in the energy sector. In addition to a global, extensive and diverse energy data library, TGS offers specialized services such as advanced processing and analytics alongside cloud-based data applications and solutions. For more information, visit TGS.com (http://www.tgs.com) or contact: Sven Børre Larsen CFO Tel: +47 90 94 36 73 E-mail: investor@tgs.com Attachment TGS Annual Accounts 2022 update

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.202324.3.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 March 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.2023 Espoo, Finland – On 24 March 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL306,0764.31CEUX7,3924.31AQEU2,6084.31TQEX6,3244.32Total322,4004.31 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and