GlobeNewswire by notified

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. marts 2022 i Skjern.

Del

                                                                                 Dato: 6. marts 2023
Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                             
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2023

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 6. marts 2022 i Skjern.

Formanden for bankens repræsentantskab Hans Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvist, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2022, bankens vederlagspolitik 2023, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 150.239 således:

                                                                                           1.000 kr.

Udbytte af regnskabsåret 28.920
Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter 5.287
Henlagt til egenkapitalen 116.032
I alt anvendt 150.239

Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen præsenterede vederlagsrapporten for 2022 og vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens formand Hans Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2023 og vederlagspolitikken blev godkendt.

Dagsordenens punkt 6 a, b, c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:

a:           
Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S:

               § 12 stk. 4 udgår, således at aldersbegrænsningen for medlemmer af                repræsentantskabet ophæves

Forslaget blev vedtaget.

b:            Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-
           samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

              Forslaget blev vedtaget

c:             Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssig i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger

               Forslaget blev vedtaget

Dagsordenens punkt 7:

På valg til repræsentantskabet var:

Heine Delbing
Hans Jeppesen
Torben Tobiasen
Bjarke Hansen
Merete Lundøe Hillmann
Peter Glargaard
Michela Korsholm

Valgt til repræsentantskabet blev:

Heine Delbing (genvalgt)
Hans Jeppesen (genvalgt)
Torben Tobiasen (genvalgt)
Bjarke Hansen (genvalgt)
Merete Lundøe Hillmann (nyvalgt)
Peter Glargaard (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 8:

På valg som bankens revisor:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Der var genvalg til:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Dagsordenens punkt 9:

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
munck@skjernbank.dk                                                           

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Evaxion’s AI technology identifies cancer vaccine targets associated with longer progression-free survival of melanoma patients in the EVX-01 Phase 1 clinical trial3.6.2023 23:00:00 CEST | Press release

The clinical trial of the personalized cancer vaccine EVX-01 met its primary endpoints of safety and tolerabilityPositive clinical responses were reported in 8 out of 12 EVX-01 treated patientsHigh-quality neoantigens, predicted by AI technology, were associated with longer progression-free survivalStrong vaccine-specific immune responses were induced in all 12 EVX-01 treated patients Higher EVX-01 dose induced a stronger immune response and was associated with improved clinical outcome COPENHAGEN, Denmark, June 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of AI-powered immunotherapies, today presented promising clinical data from its EVX-01 Phase 1 dose escalation trial in metastatic melanoma at the 2023 ASCO annual meeting in Chicago, Illinois. The Phase 1 trial successfully met primary endpoints for safety and tolerability of EVX-01 in metastatic melanoma patients

BW Offshore: Short-term contract extension for Espoir Ivoirien3.6.2023 16:39:00 CEST | Press release

Short-term contract extensionfor Espoir Ivoirien BW Offshore has signed a short-term extension for the lease and operation of the FPSO Espoir Ivoirien in order to discuss a potential purchase of the FPSO by the client. The firm period has been extended until 9 June 2023. For further information, please contact: Ståle Andreassen, CFO, +47 91 71 86 55 Anders S. Platou, Head of Corporate Finance & Strategy, +47 99 50 47 40 IR@bwoffshore.com or www.bwoffshore.com About BW Offshore: BW Offshore engineers innovative floating production solutions. The Company has a fleet of 8 FPSOs with potential and ambition to grow. By leveraging four decades of offshore operations and project execution, the Company creates tailored offshore energy solutions for evolving markets world-wide. BW Offshore has around 2,000 employees and is publicly listed on the Oslo Stock Exchange. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Jobindex A/S meddeler sin hensigt om afnotering og tilbud fra Danielsen 2 ApS til aktionærerne om køb af deres aktier til 1.900 kr. pr. aktie2.6.2023 20:16:00 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2023 København, Danmark 2. juni 2023 – Jobindex A/S (“Jobindex” eller “Selskabet”), meddeler, at Jobindex i dag har besluttet at lade Selskabets aktier slette fra handel og officiel notering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Nasdaq First North”) og bemyndiget adm. direktør Kaare Danielsen til at indgive anmodning herom til Nasdaq Copenhagen A/S inden den 1. oktober 2023 samt at Danielsen 2 ApS (“Tilbudsgiver”) fremsætter et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud på 1.900 kr. pr. aktie (det “Offentlige Købstilbud”) til alle aktionærer i Jobindex med undtagelse af Tilbudsgiver og Selskabet for så vidt angår egne aktier. For aktionærerne i Jobindex A/S betyder dette, at man har valget imellem at: Acceptere det Offentlige Købstilbud, der indebærer en præmie på ca. 8,6% ift. lukkekursen pr. 2. juni 2023 og en præmie på ca. 9,7% ift. de sidste 12 handelsdages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP); ellerFortsætte uændret som aktionær i Jobindex A/S

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.20232.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.2023 Espoo, Finland – On 2 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,6953.83CEUX1,1353.84AQEU1,6303.81TQEX1,9403.81Total367,4003.83 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and end

BlueCat acquires network infrastructure monitoring and automation platform Indeni2.6.2023 19:00:00 CEST | Press release

Customers will gain an enhanced ability to maintain network resiliency TORONTO, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, a leading provider of mission-critical network and cloud infrastructure software for reliable and secure DNS, DHCP, and IP address management (collectively known as DDI), announced today that it has acquired Indeni. Moelis & Company acted as financial advisors to BlueCat. Financial terms were not disclosed, and the deal is subject to regulatory approval. Indeni’s platform helps network operations (NetOps) teams assure the health of their network appliances such as firewalls, load balancers, and secure web proxies. It analyzes device configurations, metrics, and logs through deep domain expertise, codified as knowledge. And it alerts administrators about existing and potential issues, using a global, crowd-sourced knowledge base to identify and recommend remediation steps using automation. Customers using Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet, F5, and m