Avinor

Redusert trafikk og avsetninger svekker resultatet i andre kvartal

Del

Avinors driftsinntekter ble på 3 milliarder kroner i andre kvartal. Resultatet etter skatt endte på minus 406 millioner kroner, sammenliknet med pluss 183 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

- Vi er godt fornøyd med driften på Avinors lufthavner i andre kvartal, selv om redusert trafikk har hatt betydning for Avinors inntekter, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2019 utgjorde 3 010 millioner kroner, en reduksjon på 1,4 prosent fra i fjor. Reduksjonen skyldtes i hovedsak mindre trafikk på grunn av sesongeffekten knyttet til påsken som falt i andre kvartal 2019, i tillegg til effekten av streiken blant SAS-pilotene i april/mai.

Avsetning til miljøopprydding
Avinor har i tidligere år benyttet ulike typer per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) i brannskum ved brannøvingsfeltene. Avinor faset ut den mest kjente forbindelsen (PFOS) i 2001, før bruken av stoffet ble strengt regulert. I 2012 var all bruk av PFAS avsluttet. Miljødirektoratet har gitt Avinor pålegg om en samlet kartlegging og vurdering av miljøgifter ved brannøvingsfeltene.

Avinor har i andre kvartal 2019 avsatt 871 millioner kroner til eventuelle framtidige oppryddingskostnader knyttet til miljøforurensninger ved Avinors gamle brannøvingsfelt. Avsetningen er gjort utfra en foreløpig beregning. Det foreligger ikke endelig vedtak fra Miljødirektoratet om omfang av oppryddingen, hvilke tiltaksmetoder som skal benyttes, samt tidsfrister for dette.

Fortsetter med kostnadskutt
Avinor målsatte i juni en kostnadsreduksjon på minimum 400 millioner kroner i 2021 målt mot faktisk kostnadsnivå i 2018. Kostnadsreduksjonen vil omfatte lufthavndriften, flysikringstjenesten samt sentrale stab- og støttefunksjoner. Lufthavnstrukturen og flytilbudet berøres ikke av kostnadsreduksjonsprogrammet.

Den 12 mai 2019 overlot Avinor driften av Haugesund lufthavn til Lufthavndrift AS. Avinor vil fortsatt eie lufthavnen og har inngått en leieavtale for 20 år med det lokale driftsselskapet. Samlet sett har endringen en mindre positiv resultateffekt i konsernregnskapet.

APCOA PARKING Norge AS overtok parkeringsdriften på Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner fra 24. juni 2019, etter at Sesam Parkering AS begjærte oppbud tidligere i vår. En midlertidig avtale om parkeringsdrift sikrer at publikum og ansatte ikke blir berørt av konkursen. Den midlertidige avtalen vil gjelde ut 2019.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom